Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, hälsa och livsstil

Skapad 2018-11-27 15:17 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Utifrån vad barnen visat intresse för i vår verksamhet fortsätter vi att undervisa nu med teknik som inriktning. Vi lär oss skapande i flera olika former och använder IKT för att barnen ska bli vana med våra tekniska hjälpmedel. Vi rör oss i närmiljön för att utveckla motoriken och lära om teknik och natur.

Innehåll

 • Vi samlar naturmaterial och flera andra material som finns på förskolan.
 • Vi använder återvinningsmaterial som främjar kretslopp, livsstil och hälsa.
 • Vi vill erbjuda kreativt skapande i olika former.
 • Vi skapar inför våra traditioner kring jul med barn och föräldrar.
 • Vi använder IKT och fortsätter fotografera och lära oss om Ipaden.
 • Vi läser böcker digitalt med Polyglutt. 
 • Vår miljö är inredd för att barnen ska kunna leka lugnt och utforskande i mindre grupper.
 • Det är viktigt att barnen är delaktiga under hela dagen.
 • Eftersom barnen tycker om att vara ute är vi ute när vädret tillåter, vilket är varje dag på förmiddagen eller eftermiddagen.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: