Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

experimentera mera

Skapad 2018-11-27 15:31 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 Kemi
Undersökningar med vatten och luft som utgångspunkt.

Innehåll

Utgångspunkt:

Med en hel del teoretisk kunskap med sig i bagaget gällande vatten och luft från föregående arbetsområde ska vi under ett par veckors tid fokusera på kemins arbetssätt. Vi ska göra undersökningar och lära oss att dokumentera dem.

 

Målen konkretiseras med hjälp av bedömningsmatrisen (se särskild flik)

 

Genomförande:

Vi kommer att arbeta utifrån följande experiment:

- sätta fart på luft

- blåsa ballong i en flaska

- bubbla med hjälp av diskmedel

- varm och kall luft tar olika mycket plats

- kemisk reaktion med hjälp av bakpulver

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  C 6

Matriser

Ke
experimentera mera

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att formulera hypoteser
Denna aspekt handlar om att samla information och idéer om en frågeställning, så att en hypotes kan formuleras.
Eleven kan formulera en förutsägelse om vad som kommer att hända men kan inte ge en förklaring till varför.
Eleven kan formulera en förutsägelse om vad som kommer att hända, samt ge en förklaring som bygger på sina egna eller andras erfarenheter.
Eleven kan formulera en hypotes som är naturvetenskapligt underbyggd.
Förmåga att genomföra en undersökning
Denna aspekt handlar om att genomföra en planerad undersökning för att få fram resultat.
Eleven kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver kontinuerligt stöd av lärare eller av detaljerade instruktioner.
Eleven kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver visst stöd av lärare, instruktioner eller kamrater.
Eleven kan enskilt eller som aktiv del i en grupp genomföra en undersökning från början till slut.
Förmåga att tolka resultat och dra slutsatser.
Denna aspekt handlar om att utifrån sina resultat kunna se mönster, göra tolkningar och dra slutsatser i förhållande till hypotesen
Eleven kan dra slutsatser, men använder endast en begränsad del av sina resultat. Eleven kan jämföra resultaten från undersökningen med sin hypotes.
Eleven utnyttjar alla sina resultat för att dra slutsatser. Eleven kan jämföra resultaten från undersökningen med sin hypotes.
Eleven utnyttjar alla sina resultat för att dra slutsatser. Slutsatserna relateras till naturvetenskapliga begrepp Eleven kan jämföra resultaten från undersökningen med sin hypotes. Eleven kan resonera kring alternativa tolkningar.
Förmåga att dokumentera
Denna aspekt handlar om att dokumentera sin undersökning i text och bild.
Eleven kan dokumentera undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer, som vardagligt språk och kontextnära bilder, teckningar m.m.
Eleven kan dokumentera undersökningar i text och bild och tar i sin dokumentation stöd av exempelvis tabeller, bilder och symboler.
Eleven kan dokumentera undersökningar i text och bild och tar i sin dokumentation stöd av korrekta och relevanta naturvetenskapliga symboler och representationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: