Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Saga och fabel (7C ht-18)

Skapad 2018-11-27 15:54 i Nannaskolan Uppsala
Ett arbetsområde i svenska som rör sagor och myter.
Grundskola 7 – 9 Svenska
"Det var en gång..." Den inledningen känner ni nog igen och vet att det följer en saga därpå! I detta arbetsområde får du lära dig mer om sagans uppbyggnad och även skriva din egen "moderna saga".

Innehåll

Syfte

Du ska få lära dig om textgenrerna sagor och fabler och vad som är typiskt för dessa. Du ska få träna på att skriva en berättande text (modern saga).

Innehåll

Vi arbetar i ClioOnline utifrån arbetsområdet Saga och fabel. Där läser du och gör uppgifter individuellt och i par/grupp. Vi pratar också om det vi lär oss i helklass. Vi gör en individuell läsförståelsetest om sagor. Slutuppgiften blir att skriva en modern saga.

Bedömning

Dina uppgiftssvar i ClioOnline
Din egen "moderna saga"
Läsförståelsetest

Uppgifter

  • Skriv en modern saga

Matriser

Sv
Saga och fabel

Insats krävs
Eleven uppvisar ännu inte tillräckliga kunskaper inom kunskapsområdet
E
C
A
Läsa och förstå
Eleven uppvisar ännu inte tillräckliga kunskaper inom kunskapsområdet
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsa och förstå
Eleven uppvisar ännu inte tillräckliga kunskaper inom kunskapsområdet
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Resonera om text
Eleven uppvisar ännu inte tillräckliga kunskaper inom kunskapsområdet
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva saga
Eleven uppvisar ännu inte tillräckliga kunskaper inom kunskapsområdet
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: