Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva berättande text År 3

Skapad 2018-11-27 16:11 i Idenors skola Hudiksvall
Vi skriver och diskuterar olika berättelser och texter.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska Bild
Var noga med hur du skriver så att alla kan förstå vad du menar. Tänk på vad du skriver, hur du skriver och vem som ska läsa det du skriver. Du får några goda råd på vägen för att skriva riktigt bra berättelser.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Utveckla förmågan att uttrycka sig i skrift.
Vi arbetar med texter på olika sätt t e x genom högläsning, egen läsning och med diskussioner kring dessa texter.
Med texterna som utgångspunkt diskuterar vi hur en berättande text är uppbyggd med inledning, handling och avslutning, vikten av att skriva tydligt samt att bearbeta texter.

Undervisning och arbetsformer

Du får tillfälle att träna på detta genom att:läsa, lyssna på och diskutera olika texter.
Vi arbetar med att ta reda på vad som menas med inledning, handling och avslutning i en berättelser.
Du tränar på att skriva hela meningar med stor bokstav,punkt och frågetecken.
Du tränar på att skriva tydligt för hand .
Du tränar på att skriva hela och delar av berättelser enskilt och tillsammans med kamrater.
Du tränar på att bearbeta dina texter genom att först få hjälp av kamrat (=kamratbedömning) eller genom självbedömning för att sedan arbeta med att utveckla texten.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 •  Skriva en berättelse med inledning, handling och avslutning
 • Skriva tydligt, t ex genom en tydlig handstil
 • använda stor bokstav, punkt, frågetecken
 • stava vanliga ord rätt
 • bearbeta texter i samband med själv- och kamratbedömning

 

Jag kommer att bedöma detta i samband med löpande arbete samt till mig inlämnade berättelser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: