Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk. 6

Skapad 2018-11-27 16:28 i Edsskolan Östhammar
Terminsplanering för höstterminen, engelska åk 6.
Grundskola 6 Engelska
Engelska är ett språk som talas av väldigt många människor ute i världen. Genom att lära dig mer engelska kan du lättare få förståelse för- och kommunicera med människor i andra länder. Du kan berätta om dig själv och ditt liv och du kan också få större kunskap om andras liv. Möjligheten att kunna resa, studera och arbeta på andra platser än i Sverige kommer att öka.

Innehåll

Syfte

Du kommer att utveckla din förmåga att förstå talad och skriven engelska samt att kunna formulera dig och samspela med andra i tal och skrift. Du ska också utveckla förmågan att kunna anpassa ditt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Arbetssätt                                                                                                                                              

- läsa olika typer av texter och använda grundboken Good Stuff.
- lyssna till cd och se på film och program från Ur.
- skriva olika typer av texter.
- öka ordförrådet genom att arbeta med glosor och fraser.
- du kommer att jämföra din vardag och ditt liv med barn i olika engelskspråkiga länder.
- du kommer också att arbeta mer med uttryck, grammatik och stavning, dvs. språkets form.

- samtal och dialoger
- du kommer att ha nationella prov under läsåret

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- förstå talad engelska.
- läsa och förstå olika typer av engelska texter.
- kommunicera och uttrycka dig i såväl tal som skrift.

 

Matriser

En
Bedömningsmatris engelska åk.6

Lyssna och förstå

E
D
C
B
A
Förstå och tolka innehållet i talad engelska.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
.
. Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad, enkel engelska i lugnt tempo
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo

Läsa och förstå

E
D
C
B
A
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
.
.Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen

Skriva

E
D
C
B
A
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar i skriftliga framställningar av olika slag.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i skriftliga framställningar av olika slag.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande i skriftliga framställningar av olika slag.
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Eleven kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
.
. Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar av sina skriftliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation
Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar av sina skriftliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation

Tala

E
D
C
B
A
Formulera sig och kommunicera i tal.
Eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar i muntliga framställningar av olika slag.
.Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i muntliga framställningar av olika slag.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande i muntliga framställningar av olika slag
Formulera sig och kommunicera i tal.
Eleven kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av sina muntliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
.
. Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar av sina muntliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation
Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar av sina muntliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation

Livsvillkor, kultur och samhällsfrågor i engelsktalande länder.

E
D
C
B
A
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Eleven kan kommentera i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan kommentera i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan kommentera översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: