Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Didaktisk planering för blå

Skapad 2018-11-27 19:43 i Jumkil förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Barnen har ett intresse för drama särskilt kungar och drottningar. Vi vill uppmuntra barnen i gruppen att pröva olika roller samt att skapa möjligheter för barnen att utveckla sin identitet och sin språkliga förmåga.

Innehåll

Fokusområde:

Hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet.

Bakgrund:

Barnen visar intresse för kungar och drottningar.

Syftet (Varför):

LPFÖ 98/16

- Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

- Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet.

- Stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.

Målformulering (pedagogfokus):

Lyfta fram och stärka barngruppens sociala förmågor och påvisa barnens olika styrkor och mångsidighet. Skapa möjligheter för barnen att pröva olika roller och både ikläda sig olika roller och pröva att gestalta olika personer och individer från sagans värld. Skapa förutsättningar för barnen att mötas i mindre sammanhang där alla får lika stort talutrymme och möjlighet att göra sin röst hörd.

Målformulering (barnfokus):

Projekt: Kungafamiljer i sagan och samhället. Att gruppen genom fantasi ock kreativitet får skapa olika sagor och utforska olika roller med fantasin som verktyg.

Målkriterier:

Att barngruppen får möjlighet att prova olika sätt att använda sin fantasi och kreativitet med hjälp av olika skapande tekniker. Att vi läser olika sagor med fokus på olika roller och olika sätt att vara kopplat till kungafamiljer. Att barnen får pröva att dramatisera olika roller från sagorna. Att pröva att använda ipad och appen puppet pals tillsammans med barnens egna sagor.

Uppgifter

  • V. 48

  • V. 49

  • V. 50

  • V. 51

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: