Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FYSIK åk 9: Energiarbete - muntligt prov

Skapad 2018-11-27 20:54 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 9 Fysik

Innehåll

Under terminen har du arbetat med ett fördjupningsarbete i fysik. I matrisen nedan ser du vilka kunskaper du har uppvisat under det muntliga provet. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
    Fy
  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
    Fy

Matriser

Fy
FYSIK åk 9: Energiarbete - muntligt prov

Inte visat tillräckliga kunskaper ännu
E
C
A
Kunskapskrav 1
Samtala och diskutera På vilket sätt du för samtalet framåt och om du tar ställning till energislagen.
Du kan samtala om frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Kunskapskrav 10
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller och teorier Hur väl du använder fysik begrepp under ditt samtal.
Du har grundläggande kunskaper om energikällor och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om energikällor och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om energikällor och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Kunskapskrav 13
Påverkan på miljö & hållbar utveckling Hur väl du förklara energikällornas påverkan på miljön under samtalet.
Dessutom för du enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för du utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för du välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: