Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demografi - Rika & Fattiga

Skapad 2018-11-27 20:56 i Eriksbergsskolan Uppsala
Grundskola 9 Geografi Samhällskunskap
Momentet kommer kretsa kring skillnaden mellan rika och fattiga länder och hur vi kan förklara dessa skillnader med olika perspektiv samt göra något åt det.

Innehåll

 

Syftet utifrån det centra innehållet

Eleverna ska få kunskap om hur jordens befolkning är fördelad och vad det beror på.

De får kännedom om begrepp som hör till området

De lär sig göra analyser av exempelvis befolkningspyramider.

Eleverna får också diskutera sambanden mellan befolkningstäthet och naturresurser, samt klimat och fattigdom.  

 

Ni ska- 

veta vad Demografi är

känna till och kunna använda centrala begrepp inom området.

kunna läsa av en befolkningspyramid och dra slutsatser om ett land och dess befolkning utifrån den.

kunna ge några exempel på statistiska skillnader mellan rika och fattiga länder.

kunna förklara dessa skillnader och då kunna resonera och byta perspektiv i era förklaringar.

kunna komma med genomtänkta förslag om vad man kan göra åt detta och resonera kring styrkor och svagheter med olika förslag. 

 

Vad ska vi arbeta med?

I momentet kommer vi gå igenom olika begrepp och modeller som man kan använda för att se hur ett lands befolkning ser ut. 
Ni kommer även få arbeta själva med att jämföra fattiga och rika länder för att se vilka skillnader det finns och försöka komma förklaringar till dessa skillnader och hur de påverkar länders befolkning.

 

Arbetsmaterial

powerpoints

vi ska titta på några lektioner på studi.se

 

Hur kunskapen kommer att bedömas

aktivt deltagande i diskussioner, muntligt framträdande, arbeta med uppgifter på globalis.se

 

Uppgifter

  • Powerpoint 2

  • Pluggpapper

  • Rika och fattiga länder PP

Matriser

Sh Ge
Geografi åk 7-9

E
C
A
Förmåga att:
analysera hur människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  • Ge
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om sam-spelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra ut-vecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimat-förändringar i olika delar av världen. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimat-förändringar i olika delar av världen. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att:
utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  • Ge
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl under-byggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Förmåga att:
utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  • Ge
Eleven för enkla och till viss del under-byggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimat-förändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimat-förändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Förmåga att:
göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av geografiska källor, teorier, metoder och tekniker,
  • Ge
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för ut-vecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Förmåga att:
göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av geografiska källor, teorier, metoder och tekniker,
  • Ge
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Förmåga att:
värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  • Ge
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: