Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska New Champion 5

Skapad 2018-11-27 20:57 i Sunnerstaskolan Uppsala
New Champion 5 och andra källor
Grundskola 5 Engelska
Engelskan i åk 5 kommer att utgå från läromedlet New Champion 5.

Innehåll

 

Engelska

Förmåga
Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i olika delar av världen där engelska används

Konkretiserade mål
Du kommer att få träna din förmåga att följa muntliga och skriftliga instruktioner och lösa uppgifter
Du kommer att få träna din förmåga att kommunicera genom det engelska språket
Du kommer att få träna din förmåga att skriva enkla meningar, fraser och uttryck på engelska
Du kommer att få chansen att utöka ditt ordförråd
Du kommer att få lära dig engelsk grammatik 

Centralt innehåll/ arbetsområden
Vi kommer att lyssna och läsa engelska
Vi kommer att lyssna och läsa skriftliga instruktioner och beskrivningar. 
Vi kommer att hålla oss till ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
Vi kommer träna på att att delge åsikter, känslor och erfarenheter muntligt och skriftligt.
Vi kommer göra olika presentationer och talövningar. 
Vi kommer träna på att använda oss av olika språkliga strategier för att föra ett samtal. 


Arbetssätt
Textbok, spel, arbetsbok, sånger, översättningsövningar.
Hörövningar 
Högläsning i grupp och par.
Föra dialoger och intervjuer. 
Skrivövningar 

Grammatik som t.ex. regelbundna och oregelbundna verb, pluralbildning etc.
Glosor och korta meningar /fraser/ uttryck. 

Diagnoser, skriftliga och muntliga.

Varierat arbetssätt så att eleverna får möjlighet att utveckla sina förmågor.

Varierad undervisning för att stimulera alla elever.
 

Bedömning
Genom muntliga och skriftliga presentationer.

Skriva kortare texter

Diagnos

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: