Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering: Matematik med Favoritmatematik 3A. Årskurs 3 Ht-18

Skapad 2018-11-27 21:29 i Kollaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 3 Matematik
Du kommer att få möta problemlösningens många delar, arbeta och befästa matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer. Du kommer att även att ges många tillfällen att resonera matematik i grupp tillsammans med dina kamrater.

Innehåll

 

Du ska få möjlighet att utveckla:

 • Din förmåga att föreslå lösningar i uppgifter och problem, se samband och rimlighet i en lösning, jämföra likheter och skillnader
 • Din förmåga förstå och befästa matematiska begrepp
 • Din förmåga att reflektera och välja strategier, pröva och ompröva
 • Din förmåga att samtal, resonera, kommunicera, redogöra och formulera
 • Din förmåga att strukturera och sortera information, skilja på fakta och egna värderingar samt framföra och bemöta argument

 

Arbetsområde

Du kommer att arbeta med följande arbetsområden:

 • Sambandet mellan addition och subtraktion
 • Tiotalövergång vid addition och subtraktion
 • Addition och subtraktion med uppställning och växling
 • Sambandet mellan addition och multiplikation
 • Multiplikation med 0-10
 • Multiplikation med 10 och 100
 • Kommutativa lagen vid multiplikation
 • Prioriteringsregeln
 • Strategier för problemlösning
 • Multiplikation med uppställning och minnessiffra
 • Division, innehållsdivision och delningsdivision
 • Sambandet mellan division och multiplikation
 • Division med rest
 • Prioriteringsregeln
 • Proportionalitet

 

Undervisning

Du kommer att få:

 • Diskutera och resonera matematik
 • Färdighetsträna i boken
 • Befästa och resonera runt begrepp
 • Möta och lösa problemuppgifter enskilt och i grupp

 

Bedömning

Du visar vad du kan i:

 • Gemensamma diskussioner
 • Enskilt och i grupparbete
 • Genomgångar
 • Formativa delar i varje kapitel
 • Summativa prov för varje kapitel

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: