Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historiska artiklar

Skapad 2018-11-28 06:27 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Teckenspråk för hörande - språkval Historia Svenska
Populärvetenskapliga artiklar om historia.

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer du att läsa en historisk artikel i veckan. Läsningen gör du hemma. Du kommer sedan att prata kring innehållet i artiklarna med en lärare. Du kommer också att sammanfatta artikeln på teckenspråk. Utöver det kommer du också att fördjupa dig i något eller några begrepp ur artikeln tillsammans med logoped.

Konkreta mål

Eleven ska kunna visa övergripande läsförståelse av utmanande faktatexter.

Eleven ska kunna samtala kring historiska händelser och personer.

Eleven ska kunna analysera historiska händelsers och personers betydelse.

Eleven ska kunna använda teckenspråk för att göra korta sammanfattningar av svensk text.

Eleven ska kunna visa på fördjupad och nyanserad förståelse av enskilda begrepp.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att förstå innehållet i en utmanande text.

Bärande begrepp

Bestäms utifrån varje artikel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera på teckenspråk,
  Tn2
 • Centralt innehåll
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar på sammanhängande teckenspråk.
  Tn2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • I framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  Tn2  E 9

Matriser

Hi Sv Tn2
Historiska artiklar

Underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleven ska kunna visa övergripande läsförståelse av utmanande faktatexter.
Eleven ska kunna samtala kring historiska händelser och personer.
Eleven ska kunna analysera historiska händelsers och personers betydelse.
Eleven ska kunna använda teckenspråk för att göra korta sammanfattningar av svensk text.
Eleven ska kunna visa på fördjupad och nyanserad förståelse av enskilda begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: