Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 5- Genre instruerande text

Skapad 2018-11-28 07:49 i Snöstorpsskolan Halmstad
Grundskola 5 Svenska
Vi kommer att lära oss att skriva instruerande texter.

Innehåll

Våra mål

 

Du ska:

-  kunna skriva en instruerande text utifrån en mall

- kunna använda grundläggande regler för stavning och skiljetecken

- läsa olika instruerande texter och vet textens typiska drag

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Titta på olika filmer
 • Ha genomgångar
 • Diskutera
 • Läsa olika instruerande texter tillsammans
 • Skriva i helklass, grupp/par och individuellt

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

Skriva en text som innehåller:

Godtagbara kunskaper

 Följer strukturen genom att ha en rubrik, bakgrund, lista och stegvisa instruktioner.

- Använder dig några tidsord och imperativ.

- Stavar de flesta orden rätt

- Använder stor bokstav och punkt på rätt plats i de flesta meningarna

Använder något typiskt ord som hör till ämnet 

 

Mer än godtagbara kunskaper

- Har ett innehåll som följer en röd tråd genom att ha en kronologisk ordning. 

- Använder dig av flera tidsord och imperativ.

-Använder dig av flera olika tidsord

- Stavar nästan alla orden rätt

- Använder stor bokstav och punkt på rätt plats i nästan alla meningarna

Använder flera typiskt ord som hör till ämne

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: