Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 6 Whats up unit 1-3

Skapad 2018-11-28 08:11 i Björkbergsskolan Hudiksvall
Grundskola 6 Engelska
Let´s learn english!

Innehåll

Innehåll

Vi kommer löpande under terminen arbeta med att tala, lyssna, läsa och skriva på engelska. I första hand kommer vi att arbeta med läroboken What`s UP? men även med arbetsblad, grammatikblad, spel m.m.

I det här arbetsområdet kommer du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

*Läsa och tillägna dig det viktigaste i enkla instruktioner och beskrivningar. Kunna läsa texter som är relevanta för det kapitel vi läser.

*Göra dig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela något. Träna dig att förstå den grammatik vi läser.

*Få möjligheten att ställa frågor och svara på frågor för att hålla samtalet levande. Få möjligheten att delta i samtal som rör det kapitel vi läser.

*Lyssna på hörövningar. Lyssna när klasskamraterna berättar och för en dialog med dig.

Mål för arbetsområdet är att:

 • Du ska kunna prata om tala om djur och saker du gillar, possessiva pronomen.
 • Du ska kunna skriva och prata om framtidsplaner och yrken, futurum.
 • Du ska kunna använda a/an,his/her, this/these, that/those, who/which, it is/ there is.
 • Du ska kunna återberätta om filmer och berättelser.
 • Du ska kunna kommunikativa uttryck, sammandragna former.
 • Du ska kunna tala om dagliga rutiner, pluskvamperfekt.
 • Du ska skriftligt och muntligt kunna planera en resa.

Bedömning kommer att ske när du:

 • Talar/samtalar och för diskussioner på lektionerna, samt i grupper.
 • Skriver egna texter
 • Läser
 • Lyssnar på texter

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: