👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 5

Skapad 2018-11-28 08:29 i Råå Södra Skola Helsingborg
Ett arbetsområde där vi lär oss mer om systerreligionerna.
Grundskola 5 Religionskunskap
Människor lever med och uttrycker sin religion på olika sätt. Religionen påverkar samhället och dess värderingar. Kunskap om olika religioner skapar förståelse mellan människor. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om religionerna kristendom, islam och judendom.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska:

-få mer kunskap om religionernas heliga rum, ritualer, skrifter, högtider, symboler och levnadsregler samt centrala tankegångar bakom dessa.
-kunna göra jämförelser, se skillnader och likheter, mellan religionerna
-förstå och kunna använda vanligt förekommande begrepp inom religion

 

Undervisning 

-läsa i religionsboken
-enskilt arbete, pardiskussioner och gruppreflektioner
-filmer

 

Bedömning 

 

Jag kommer att  bedöma din förmåga att:
-jämföra religionerna
-använda vanligt förekommande ord och begrepp inom religion

Jag kommer att bedöma dina faktakunskaper om religionernas:
-heliga rum, platser, symboler, skrifter och ritualer
-grundtankar
-levnadsregler

Så här kommer bedömningen att ske
-jag lyssnar på dig när vi diskuterar
-jag tar del av dina reflektioner
-skriftliga uppgifter

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6