Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering ÅK 7–9

Skapad 2018-11-28 08:52 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Modersmål

Innehåll

 

Pedagogisk Planering för modersmålsundervisning ÅK 7–9

 

 

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

 

Syfte

 

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna utveckla sin förmåga att:

 

ü Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 

ü Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

 

ü Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

Centralt Innehåll

 

Läsa och skriva

 

Ø Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står (på, mellan, bortom) raderna.

 

Ø Strategier för att skriva olika typer av texter (berättande texter) med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

 

Tala, Lyssna och Samtal

 

Ø Muntliga presentationer för olika mottagare.

 

Kunskapskrav

 

·        Eleven kan samtala om och diskutera bekanta ämnen, ställa frågor och framföra egna åsikter.

 

·        Eleven får visa förståelse genom att svara på öppna frågor som är relaterad till texter och göra enkla sammanfattningar av texters innehåll.

 

·        Genom att läsa högt berättande texter får eleven lära sig hur de texterna strukturerade. Sedan får eleverna skriva egna texter.

 

Undervisning

 

*    Eleven ska utveckla sin talförmåga, läsförmåga, skrivförmåga och förmågan att lyssna.

 

*    Eleven ska lyssna, samtala, tolka, resonera, reflektera, argumentera och hålla dig till ämnet.

 

*    Under perioden går vi genom olika texter som är berättande för att visa eleven har berättande texter är strukturerade och eleven kommer att skriva egna berättande texter.

 

*    Eleven får göra muntliga presentationer (strukturen: Inledning / Handling/ Avslut).

 

*    Eleven ska få arbeta med grammatik (personliga pronomen, verb ha/vara).

 

 Bedömning

 

v Läraren får bedöma eleven kunna skriva berättande texter och sammanfattningar som följer vissa strukturella och enkla grammatiska regler.

 

v Eleven kunna ta enkla muntliga presentation (inledningen/ handling/avslut).

 

v Eleven ska kunna visa att de kan läsa texter, förstå ock tolka textens innehåll och budskap.

 

v Läraren får bedöma kontinuerligt under arbetets gång med lässtrategierna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  E 9
 • Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
  Ml  C 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  C 9
 • Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
  Ml  A 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: