Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 7

Skapad 2018-11-28 10:01 i Alléskolan Lerum
Grundskola 7 Matematik
Vad en "tre sextio" respektive en "fem fyrtio" vet ganska många av dagens ungdomar vad det innebär, att man roterar ett helt varv runt sin egen axel (360 grader) respektive ett och ett halvt varv (540 grader).

Innehåll

Centralt innehåll

 • -Uppskatta, mäta och beräkna vinklar i olika geometriska figurer
 • -Använda gradskiva
 • -Använda vinkelsumman i en triangel
 • -Beskriva olika slags trianglar och fyrhörningar
 • Mäta och beräkna omkretsen på oilka geometriska figurer

Fördjupning

 • -Att beräkna cirkelns omkrets mer noggrant
 • -Mer om olika sorters vinklar
 • -Att rita trianglar och bisektriser

 

Planering

 

Geometri

 

Undervisningen i matematik ska ge dig förutsättning att:

 

 • Formulera och lösa problem samt värdera strategier och metoder

 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 • Textruta: Begrepp:
vinkelben
vinkelsumma
rät vinkel
spetsig vinkel trubbig vinkel 
rak vinkel
rätvinklig triangel
likbent triangel
liksidig triangel
kvadrat
rektangel
parallellogram
romb
diagonal
omkrets
cirkel
medelpunkt
radie
diameter
skala
förminskning
förstoring
naturlig storlek

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 • Föra och följa matematiska resonemang

 • Använda matematikens uttrycksformer för att

  samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar,

  beräkningar och slutsatser

 • Du kommer att arbeta med följande moment:

 

 • Uppskatta, mäta och räkna ut vinklar i olika geometriska figurer

 • Använda gradskiva

 • Räkna ut vinklar med hjälp av vinkelsumman i en triangel

 • Beskriva hur olika slags trianglar och fyrkörningar

 • Mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer

 • Räkna med skala

  Dessutom har du möjlighet att arbeta mer med:

 

 • Att namnge vinklar

 • Mer olika slags vinklar

 • Att konstruera (rita) trianglar

 • Mer om polygoner

   

   

 

Vecka

Dag

Uppgifter

Läxor

48

Onsdag

Uppstart Geometri

Uppgift: 1-4 samt

-

 

Torsdag

Uppgift: 5-11

Film 1: Vinklar

Film 2: Triangelns vinkelsumma

49

Tisdag

Uppgift: 13-20

Film 3: Olika typer av trianglar

Film 4: Olika typer av fyrhörningar

 

Onsdag

-

PROV: Enheter A-del

 

Torsdag

-

PROV: Enheter B-del

50

Tisdag

Uppgift: 22-27

samt 29-33

Film 5: Omkrets

 

Onsdag

Uppgift: 32-36

Film 6: Cirkelns omkrets

 

Torsdag

Uppgift: 38-49

Film 7: Skala

51

Tisdag

Ingen matematik

Vadå normal

-

 

Onsdag

-”-

-

 

Torsdag

-”-

-

2

Tisdag

Vi repeterar grön kurs

Läxa: Alla läxor gjorda samt att vara klar till diagnosen

 

Onsdag

DIAGNOS

 

 

Torsdag

Egen fördjupning

Blå kurs

Repetera filmerna från start

Röd kurs

Film 8: Mer om vinklar

3

Tisdag

Egen fördjupning

Blå kurs

Repetera filmerna från start

Röd kurs

Film 9: Polygoner

 

Onsdag

Egen fördjupning

Blå kurs

Repetera filmerna från start

Röd kurs

Film 10: Mer om cirkelns omkrets

 

Torsdag

Egen fördjupning

Repetitionsuppgifter

 

4

Tisdag

Egen fördjupning

Repetitionsuppgifter

 

 

Onsdag

PROV A-del

 

 

Torsdag

PROV B-del

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik 7-9

Ej visat
E
C
A
Problemlösning
Formulerar och löser problem med hjälp av matematik.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
Använder och analysera matematiska bergrepp och samband mellan begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Metoder
Kunna välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med gott resultat.
Resonemang
Kan föra och följa matematiska resonemang, och
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation/Redovisning
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: