👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språksociologi Sv1

Skapad 2018-11-28 10:02 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
Vi ska i momentet undersöka hur och varför människor anpassar sitt språk i olika sociala sammanhang samt vilka attityder som olika typer av språkbruk väcker.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

I momentets inledning kommer ni att få lära er om

I momentet ska ni formulera en egen enkätundersökning om språkbruk. Ni ska analysera den. Efter det ska ni redovisa resultatet i en podd. Tanken är att ni ska diskutera och jämföra resultatet med era egna åsikter.

 

Mål/Syfte

Att lära siga att utforma, analysera och diskutera en enkätundersökning.

Att utveckla sin förmåga till att muntligt diskutera variationer i talat och skrivet språk.

 

Uppgifter

Diverse arbetuppgifter

Att i grupp utföra en enkätundersökning

Att i grupp skapa en podd

 

Tidsplan

Se kursplaneringen

 

Material

Insikter i svenska

 

Examination och bedömning

Ni kommer att genomföra en podd där ni diskutera någon/några sociolekter både utifrån era egna åsikter, utifrån det som ni har lärt er i momentet och utifrån en enkätundersökning ni ska genomföra. Bedömningen kommer att ske individuellt. Dock kommer ni att få feedback på innehållet i grupp.

 

Lektionsplaner:


Lektion 1
1. Introgenomgång om gruppspråk och begrepp [Den om Hans]
2. Genomgång om begreppen
3. Arbete med begreppen utifrån den bifogade pdf:n

Lektion 2
1. Repetition av begreppen
2. Arbete med övning 1-3 i pdf:n
3. Genomgång av övning 1-3

Lektion 3
Kronolekter, ungdomsspråk, fult språk, slang

Lektion 4
Manligt och kvinnligt i språket

Lektion 5

Att skapa en språksociologisk enkätundersökning

Lektion 6

Enkätundersökningen genomförs
Börja skriv på manus till podden

Lektion 7

Förberedelser podd

Lektion 8

Förberedelser podd

Lektion 9

Podden spelas in



 

Uppgifter

 • Podd om språksociologi

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
  Sve  -
 • Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.
  Sve  -
 • Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
  Sve  A
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
  Sve  C
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Eleven har viss åhörarkontakt. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
  Sve  E
 • Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och nyanserat diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation.
  Sve  A
 • Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation.
  Sve  C
 • Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.
  Sve  E

Matriser

Sve
Språksociologi

X
>
>>
>>>
>>>>
>>>>>
Förberedda samtal och diskussioner
Lägsta kunskapskravet är inte ifyllt
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig.
Det lägre kunskapskravet är uppfyllt och du är på god väg mot det högre
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Det lägre kunskapskravet är uppfyllt och du är på god väg mot det högre
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Språksociologi
Lägsta kunskapskravet är inte ifyllt
Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.
Det lägre kunskapskravet är uppfyllt och du är på god väg mot det högre
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation.
Det lägre kunskapskravet är uppfyllt och du är på god väg mot det högre
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och nyanserat diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation.