Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojekt - Den magiska dörren

Skapad 2018-11-28 10:02 i Köpmanholm skola Norrtälje
Jag har påbörjat med ett skrivprojekt som heter "den magiska dörren" i min klass. Jag hämtade uppgiften från Josef Sahlins hemsida där han har lagt upp flera romanprojekt för elever att arbeta med.
Grundskola 4 – 6 Svenska
För att öka elevernas skrivlust har jag påbörjat ett skrivprojekt.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med skrivprojektet från och med vecka 48 och tio skolveckor framöver. 

Eleverna kommer att få öva på:

 • att bearbeta texter
 • miljö- och personbeskrivningar
 • utveckla sina texter
 • bedöma sina egna och andras texter
 • sammanhang i texten
 • skrivregler som till exempel stavning och meningsbyggnad

Uppgifter

 • Kapitel 2 - Brevet

 • Kapitel 2 - Brevet

 • Kapitel 1 - Hej!

 • Kapitel 2 - Brevet

 • Kapitel 3 Nycklarna

 • Kapitel 3 Nycklarna

 • Kapitel 3 Nycklarna

 • Kapitel 1 Hej!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Att skriva berättelse "Den magiska dörren"

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva- innehåll
Språket, röd tråd
Du kan skriva olika slags av texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags av texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags av texter med väldigt tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
Skiljetecken och stavning
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Berättande texter
Beskrivningar och handling
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar av personer och miljöer. Du har en enkel handling i din berättelse.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar av personer och miljöer. Du har en utvecklad handling i din berättelse.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar av personer och miljöer. Du har en välutvecklad handling i din berättelse.
Använda och ge respons
kamratrespons
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Du kan följa instruktioner
instruktioner
Du följer till viss del instruktionerna.
Du följer till största del instruktionerna.
Du följer instruktionerna väl.
Bilder
koppla text och bild
Du har någon/några bilder som delvis förtydligar din berättelse.
Du har någon/några bilder som förtydligar din berättelse.
Du har någon/några bilder som förtydligar din berättelse mycket väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: