Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecension / Bokomtale

Skapad 2018-11-28 10:25 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Bokrecention norska
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Upplev vikingatiden genom berättelserna om Ravnejenta och Sigurd Drakedreper, Torill Thorstad Haugers populära serie från vikingatiden. Det blir dramatiskt, mystiskt och väldigt spännande! Vad handlar boken om? Vilka personer finns med i boken? Finns det någon särskild händelse som du minns från berättelsen? Vad tyckte du om boken och varför tyckte du så? Detta är sådant som du skall ha med i din recension när du har läst klart.

Innehåll

Målet med undervisningen

 • Målet med undervisningen är att du i norska: Utvecklar din förmåga att läsa och förstå norska berättelser, tolka och uppleva texter från andra tider samt att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess karaktär.

 

Hur vi arbetar

 • Du kommer läsa hela eller delar av en ungdomsroman som du får ta med hem under temats gång. Boken skall tas med till varje lektion om du inte får annat besked.
 • Vi kommer ha genomgång om hur man skriver en bokrecension.
 • Vi kommer arbeta med bokrecensionen del för del, där vi diskuterar tillsammans. 
 • Det skriftliga arbetet kommer ske genom Classroom och skrivbok.
 • Din logg skriver du i din skrivbok eller digitalt. Denna skall inlämnas vid temats slut. 
 • Kameratbedömning

 

Bedömning

 • Läsförståelse: Du visar tankar och reflektioner i din logg och muntliga diskussioner.
 • Presentation: Bokrecensionen presenteras med videopresentation.  

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
MCL Mall - Matris åk4-6

E
C
A
LÄSA
du läser med visst flyt och använder lässtrategier på ett fungerande sätt
du läser med relativt gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
du läser med gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
LÄSA
du gör enkla kronologiska sammanfattningar och kommenterar med viss koppling till sammanhanget
du gör utvecklade sammanfattningar med relativt gott koppling till sammanhanget och visar god läsförståelse
du gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till sammanhanget och visar mycket god läsförståelse
LÄSA
du beskriver på ett enkelt sätt om texternas tydligt budskap
du beskriver på ett utvecklat sätt om texternas tydligt budskap
du beskriver på ett välutvecklat sätt om texternas tydligt budskap
SKRIVA
du kan uttrycka dig enkelt med viss språklig variation i skrift
du kan uttrycka dig utvecklat i skrift med en relativt god språklig variation
du kan uttrycka dig väl utvecklat i skrift med mycket god språklig variation
SKRIVA
du kan med viss säkerhet använda grundläggande regler i skrift och tal och stava ord du använder ofta
du kan med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet i tal och skrift du kan stava ord du använder ofta
du kan med mycket god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet i tal och skrift du kan stava ord du använder ofta
SPRÅKJÄMFÖRELSE
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett enkelt sätt
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett utvecklat sätt
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett välutvecklat sätt
TALA
du samtalar på ett enkelt sätt med huvudsak fungerande ordförråd
du samtalar på ett utvecklat sätt med ändamålsenligt ordförråd
du samtalar på ett välutvecklat sätt med ett ändamålsenligt och effektivt ordförråd
TALA
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs till en viss del
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs relativt väl
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs väl
TALA
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med viss tydlighet
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med relativt god tydlighet
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med mycket god tydlighet
KULTUR
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett enkelt sätt
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett utvecklat sätt
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett välutvecklat sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: