Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassiker - gruppuppgift

Skapad 2018-11-28 11:53 i Almunge skola Uppsala
Grundskola 8 Svenska
Uppgift som består av faktainsamling, presentation samt analys.

Innehåll

Tillvägagångssätt

 

Ni ska nu i grupp ta reda på fakta om en känd författare vars böcker räknas som klassiker. Ni ska sedan redovisa det ni har kommit fram till inför klassen.

 

När ni söker information om er författare bör ni utgå från följande punkter:

 

1)    Vilken genre tillhör författaren? Med genre menas vilken typ av böcker han/hon skriver. Exempel på genrer är deckare, faktaböcker, dikter etc..

2)    Hur såg författarens liv ut (födelse, barndom, uppväxt, utbildning, familj etc.)?
  (Diskutera hur författarens liv har påverkat det den har skrivit)

3)    Vilka böcker har författaren skrivit? Gå in utförligare på en av böckerna och berätta vad den handlar om. 

4)    Välj ut ett stycke ur en bok som författaren har skrivit. När ni redovisar ska ni läsa upp textavsnittet för klassen. Lämpligen tar ni ett stycke ur den bok som ni väljer att berätta om (se punkt 3).

5)    Diskutera i gruppen varför ni tror att författarens böcker har blivit klassiker.

Matriser

Sv
Klassiker - gruppuppgift

Klassiker - gruppuppgift

E
C
A
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Historiska & kulturella sammanhang
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbygg¬da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: