Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria

Skapad 2018-11-28 12:24 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Svenska
Språk förändras hela tiden. Ord försvinner och nya ord kommer till. Stavningen av ord förändras, och betydelsen av ett visst ord kan också ändras. Genom kontakter med andra länder kommer nya ord och uttryckssätt in i språket. Hur vi förmedlar språk har också förändrats. .

Innehåll

Målet med undervisningen är att:

 

 • du tillägnar dig kunskaper om det svenska språket, dess ständigt pågående utveckling, uppbyggnad, ursprung och historia samt utveckla förståelse för varför människor skriver och talar olika. 
 • du lär dig om hur svenskan har utvecklats genom lånord från olika språk och vilka faktorer som påverkar i nutid.
 • du lära dig om språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
 • du lär dig om skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar. 
 • du lär dig om skillnader och likheter med andra nordiska språk

 

Så här ska vi arbeta:

Vi kommer att jobba på följande sätt:

 • lärarledda genomgångar kring språkhistoria
 • mindre skrivuppgifter
 • arbeta kring svenskans historia (digilär) enskilt eller i små grupper
 • titta på avsnitt om språkhistoria på Studi.se och "värsta språket"
 • arbeta med olika källor
 • muntlig redovisning i grupp

 

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du: 

 - resonerar kring svenska språkets historia, ursprung, särdrag och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på

sociala sammanhang och kunna se skillnader och likheter med övriga nordiska språk.

- framför en muntlig gruppresentation ( innehåll, språk, struktur, anpassning till syfte, mottagare, sammanhang) 

 Kunskapskrav:

   Svenska språket & närliggande språk

   Muntliga redogörelser

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: