👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund och literacy på Humlan

Skapad 2018-11-28 13:40 i Ängsbyns förskola Båstad
Vi skriver en saga tillsammans ur ett värdegrundsperspektiv
Förskola
Vi arbetar med att göra en saga tillsammans ur ett värdegrunds perspektiv.

Innehåll

Idag har två pedagoger tillsammans med tre barn starta en målstyrd process med skapa en egen saga. Vi började med en bild på en nalle som bygger klossar på sin förskola. Sagan får byggs på barnens förslag och önskemål.

Vi använder oss av en projektor och projicerar bilden på Nallen, som får namnet Lisa-Emil Mamma. På det viset får alla barn förutsättningar att se sagan och processen medan den pågår. En pedagog leder samtalen med barnen och den andra pedagogen skriver sagan medan den skrivs. Barnen kan se sagan formas.

När vi har kommit en bit på sagan så pausar vi. Barnen får då välja något ur sagan att rita som sedan blir bilder i boken.

Vi använder oss av iPad och appen bookcreator tillsammans med barnen när vi skapar sagan.

 

Under processen får barnen även arbeta med olika estetiska lärprocesser.  Bland annat målning, konstruktion och att teckna med tuschpennor. Barnen får även använda sig av digitala verktyg då vi ska skapa bilder till boken.

Intresset för boken och spridningen mellan barnen måste givetvis styra processen. Vi hoppas att kunna inspirera barnen till att jobba med sagan ur många olika vis.

 

 

 

Barnen får arbeta med estetiska lärprocesser. Här använder de färg, pensel och andra material för att göra skogen som Nisse springer ut i. Barnen inspirerar varandra till att använda olika material och att arbeta med färger på olika sätt. Samtidigt som de samtalar kring sagan och processen de är inne i. 

 

 

Sagan har nu en början, en mitten och ett slut. En tydlig handling och en sensmoral. Allt som barnen skapat tillsammans. 

Nu ska vi jobba med sagan på andra sätt. Göra bilder till sagan på olika sätt. Det ska bli spännande att fortsätta!

 

Vi har gjort figurer så barnen kan leka sagan, Prova olika karaktärer och omvandla deras egenskaper genom att ge sagan olika innehåll och handlingar. 

I första mötet med figurerna leker barnen att björnen bjuder på fika, istället för att äta upp dem. Björnen fick även åka med alla andra figurerna i deras bil. Björnen bjöd hem dem till sig. 

 

Barnen har nu lekt med figurerna och spelat sagan ur olika perspektiv. De är populära att leka med. Barnen har uppmärksammat att vissa viktiga artefakter saknats. Det har vi åtgärdat. Hur kan vi nu göra för att hålla det levande? 

 

Idag har vi använt oss av skogen vi skapade tillsammans.  Vi använde den till att dramatisera och leka sagan. Barnen fick välja olika roller att spela. Barnen var skådespelare, en pedagog var berättade och en annan pedagog var filmare. Barnen var väldigt inlevelsefulla i sagan. Engagerade och uppspelta. Efter sagan utspelats så fick barnen använda ett digitalt verktyg till att fotografera olika scener ur boken som ska bli bilder i boken (där det nu saknas). 

 

 

Vi hade bio och visade filmen för våra andra kompisar i barngruppen. De var spännande. Vi kollade på filmen flera gånger. Barnen fick berätta vilka roller de spelat i filmen. 

 

 

Vi ser hur barnen är fångade av sagan, i våra mellanrum. Barnen önskar att jobba vidare med sagan, leker med figurerna vi gjort, förkroppsligar karaktärerna av lera. 

 

 

Vi har gjort en bläddringsbar kopia av sagan som alltid finns tillgänglig vid de andra böckerna, efter barnens efterfrågan. Barnen blir glada när de ser att sagan finns där. De läser den gärna. 

När vi läser sagan är barnen inte bara förväntansfulla över att läsa sagan. De är stolta över sitt eget arbete de lagt ner på sagan. De visar vilka bilder de ritat. Förklarar vad deras egen roll i de hela har varit. Det är spännande att höra deras engagemang. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016

Matriser

Sagan om Lisa-Emil Mamma

Vi ska arbetar med att skapa en saga tillsammans med barnen. Vi väljer att ha några aspekter givna för barnen: en huvudkaraktär (där barnen får ge namn och ageranden), en startkontext och en händelse (som barnen får utgå ifrån). Tillsammans får barnen respektera varandras önskemål och uttrycka sina egna. Inspirera varandra.
 • Lpfö98 Rev. 2016   utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016   utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016   tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016   utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016   utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016   utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016   utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • Lpfö98 Rev. 2016   stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
Vad ska vi göra?
Vi ska arbeta med värdegrundsperspektiv tillsammans med barnen.
Hur ska vi göra det?
Enligt oss handlar det om kompisskap, självkänsla, samarbete, kompromisser, normkreativitet - att jag får vara jag och att du får vara du.
Varför ska vi göra det?
Se kopplingar till läroplanen
Aspekt 1