Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft

Skapad 2018-11-28 13:57 i Rödsleskolan Oskarshamn
LPP för arbetsområdet Luft. HT 2015.
Grundskola 1 – 3 Kemi
Luft syns inte men finns ändå. Vi kommer att lära oss om vad luft är och göra olika experiment med luft.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är:

Du ska kunna ge exempel på egenskaper hos luft.

Du ska kunna följa instruktioner när du genomför undersökningar.

Du ska kunna skriva en enkel labbrapport till dina undersökningar.

Syftet med undervisningen

Syftet är att eleverna ska, genom att genomföra experiment och läsa faktatexter, ta reda på vad luft är och lära sig om luftens egenskaper.

Bedömning

Eleverna bedöms utifrån deltagande på lektionerna.

Undervisningens innehåll

Aktiviteter

 • Experiment
 • Skriva labbrapport
 • Göra hypoteser och dra slutsatser
 • Se film om luft
 • Läsa faktatext

Eleverna kommer både att få arbeta enskilt och i grupp.

Undervisning

Vi börjar med att se en film om luft.
Sen utför vi olika experiment. Eleverna arbetar i små grupper. De skriver hypoteser om de olika experimenten, utför experimenten och skriver ner resultatet. Vi diskuterar vad resultaten blev och varför.
Vi läser faktatext om luft och fördjupar oss i olika egenskaper hos luft.

Dokumentation

Eleverna skriver labbrapporter och andra texter om luft. De ritar bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  Ke  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Ke  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  Ke   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  Ke   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  Ke   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Ke   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: