Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursplanering Bi 2

Skapad 2018-11-28 14:09 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Biologi
Här samlas bedömningen för allt underlag i kursen

Uppgifter

  • NV-projekt

  • Redovisning sjukdomar

Matriser

Bio
Helkursmatris Bi

F
E-nivå
=>
C-nivå
=>
A-nivå
BEGREPP
Modeller och teorier
Grundläggande kunskaper och begrepp redogörs för översiktligt. Begrepp används med viss säkerhet och du kan ge exempel på biologiska samband. Biologiska modeller och teorier redogörs för översiktligt, utifrån något exempel. Du värderar giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
Grundläggande kunskaper och begrepp redogörs för utförligt. Begrepp används med viss säkerhet och du kan ge exempel på biologiska samband. Biologiska modeller och teorier redogörs för utförligt, utifrån några exempel. Du värderar giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
Grundläggande kunskaper och begrepp redogörs för utförligt och nyanserat. Begrepp används med säkerhet och du kan generalisera kring biologiska samband. Biologiska modeller och teorier redogörs för utförligt och nyanserat utifrån några exempel. Du värderar giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.
Prov 1
Prov 2
Prov 3
Kursprov
Laboration 1
Laboration 2
Laboration 3
Redovisning 1
Redovisning 2
Redovisning 3
ANALYS
Du analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Du tolkar resultat och utvärderar metoder med enkla omdömen, samt motiverar dina slutsatser med enkla resonemang.
Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Du tolkar resultat och utvärderar metoder med enkla omdömen, samt motiverar dina slutsatser med välgrundade resonemang.
Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat. Du tolkar resultat och utvärderar metoder med nyanserade omdömen, samt motiverar dina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang.
Prov 1
Prov 2
Prov 3
Kursprov
Laboration 1
Laboration 2
Laboration 3
Redovisning 1
Redovisning 2
Redovisning 3
VETENSKAPLIGT ARBETSSÄTT
Du formulerar enkla egna frågor och relevanta hypoteser med viss säkerhet. Planering och utförande av experiment och fältstudier sker på ett tillfredsställande sätt, i samråd med handledare. Material hanteras på ett säkert sätt. Du utvärderar vald metod med enkla omdömen.
Du formulerar egna frågor och relevanta hypoteser med viss säkerhet. Planering och utförande av experiment och fältstudier sker på ett tillfredsställande sätt, efter samråd med handledare. Material hanteras på ett säkert sätt. Du utvärderar vald metod med enkla omdömen.
Du formulerar komplexa egna frågor och relevanta hypoteser med säkerhet. Planering och utförande av experiment och fältstudier sker på ett tillfredsställande sätt, efter samråd med handledare. Material hanteras på ett säkert sätt. Du utvärderar vald metod med nyanserade omdömen, vid behov föreslår du förändringar.
Prov 1
Prov 2
Prov 3
Kursprov
Laboration 1
Laboration 2
Laboration 3
Redovisning 1
Redovisning 2
Redovisning 3
INDIVID OCH SAMHÄLLE
Du redogör översiktligt för tänkbara användningsområden, samt konsekvenser av något tänkbart ställningstagande, och motiverar med enkla argument.
Du redogör utförligt för tänkbara användningsområden, samt konsekvenser av något tänkbart ställningstagande, och motiverar med välgrundade argument.
Du redogör utförligt och nyanserat för tänkbara användningsområden, samt konsekvenser av flera tänkbara ställningstagande, och motiverar med välgrundade och nyanserade argument. Du föreslår också nya frågeställningar att diskutera.
Prov 1
Prov 2
Prov 3
Kursprov
Laboration 1
Laboration 2
Laboration 3
Redovisning 1
Redovisning 2
Redovisning 3
KOMMUNIKATION
Det naturvetenskapliga språket används med viss säkerhet och du anpassar till viss del din kommunikation till syfte och sammanhang.
Det naturvetenskapliga språket används med viss säkerhet och du anpassar till stor del din kommunikation till syfte och sammanhang.
Det naturvetenskapliga språket används med säkerhet och du anpassar till stor del din kommunikation till syfte och sammanhang.
Prov 1
Prov 2
Prov 3
Kursprov
Laboration 1
Laboration 2
Laboration 3
Redovisning 1
Redovisning 2
Redovisning 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: