Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vinter

Skapad 2018-11-28 14:10 i Högastensskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Teknik Kemi Fysik
Vintern!

Innehåll

Vintern

Syfte/Mål

Genom undervisning i kemi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • göra systematiska undersökningar

 • använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i naturen 

 • läsa och analysera texter för olika syften

Konkretisering av de mål eleverna ska nå i arbetsområdet

För att klara målen skall du när vi är klara med temat:

 •  ha genomfört experiment om vätskors utvidgning

 •  kunna redogöra för vattnets tre aggregationsformer

 •  kunna redogöra för hur en termometer fungerar

 •  ha genomfört ett experiment där du ska få en isbit att klara sig så länge som möjligt

 •  kunna dra egna slutsatser om vilket material som passar bäst till grytunderlägg och vilket material man skall lägga en påse djupfrysta bullar på, som man vill tina.

 •  ha skrivit ner hypotes, genomförande och slutsats till experimenten 

 •  kunna läsa olika faktatexter och svara på frågor

 • kunna förklara vattnets kretslopp

 • Veta vad en atom är

 • Förklara vad en molekyl är

 

Bedömning

Kan göra jämförelser mellan olika djurs strategier för att klara vintern (likheter och skillnader).

Visa att du kan läsa och förstå en faktatext genom att svara på frågor.

Visa att du kan dra egna slutsatser om vilka material som passar bäst till grytunderlägg och vilka material man skall lägga en påse djupfrysta bullar på, som man vill tina (ledande och isolerande materials egenskaper).

Vara med och delta aktivt i experiment där du kan jämföra dina egna och andras resultat.  

Kunna konstruera en egen termos utifrån din kunskap kring ledande och isolerande material.

Kan redogöra för vattnets aggregationsformer samt dra slutsatser till hur en termometer fungerar.

Kunna beskriva vattnets kretslopp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: