Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa åk.1. HT2018

Skapad 2018-11-28 14:22 i Björkåsskolan Grundskolor
Idrott och Hälsa åk.1
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Upp och hoppa, svettas som loppa! Detta är vad vi ska ha fokus på idrotten denna termin. Lek och rörelse. Lekar med fokus på samarbeta. Rörelser i olika former. Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Innehåll

Syftet

Utveckla din förmåga att:

 • Springa, hoppa, kasta, fånga, åla, rulla, klättra, hänga.
 • Leka på egen hand och tillsammans med andra.
 • Förstå lekarnas regler och handla utifrån dessa.
 • Ta ansvar. Ex. samlas i ringen, lyssna vid genomgång, ta hänsyn till de andra eleverna, hålla ordning på dina kläder, duscha efter idrotten.

Undervisningen

Olika övningar med:

 • rörelse tex. redskapsbanor, gymnastik, lekar m.m.
 • lekar med boll.
 • Rörelse till musik.. 
 • vara med och önska lektioner
 • Möjlighet att leda delar av lektioner (exempelvis uppvärmningen härma rörelse i ring).

 

Detta vill vi att du ska lära dig...

Kroppskontroll
Lyssna på instruktioner och delta efter bästa förmåga i alla olika moment på idrottslektionerna.
Vänta på din tur och kunna samspela med dina klasskamrater.
Följa regler och acceptera att förlora ibland vid olika lekar och spel.
Sköta om din egen hygien med att byta kläder, duscha och ta ansvar för dina saker.

Bedömning

Till bedömningen har vi gjort matriser och vi har gjort kontinuerliga bedömningar av dina olika förmågor i ämnet idrott.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och Hälsa

------>
På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper för årskursen
Deltagande
Deltagande i lekar och aktiviteter
 • Idh
Du prövar att deltaga i aktiviteterna och lekarna efter din egen förmåga.
Du deltager aktivt i lekar och aktiviteter. Anpassar dina rörelser till aktiviteten.
Rörelse
Motorik
 • Idh  A 6
Du vet hur du ska utföra de grovmotoriska rörelserna och försöker utföra dem efter egen förmåga.
Du har god kroppskontroll och utför de grovmotoriska rörelserna självständigt. Prövar att använda och kan kombinera rörelserna i olika lekar och aktiviteter.
Samarbete
Lekar och dess regler
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Du lyssnar på enkla regler och försöker att följa dem i lekar och aktiviteter.
Du förstår och visar förståelse för regler i ett flertal olika lekar och aktiviteter.
Hälsa
Hygien, förståelse för idrottens inverkan på hälsan.
 • Idh  1-3
 • Idh  E 6
Du byter om till idrottskläder och tar hand om din hygien såsom dusch efter idrotten.
Du är med i diskutioner och för resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: