Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckeln till skatten år 3, Ht-18

Skapad 2018-11-28 14:55 i Björkåsskolan Grundskolor
Pedagogisk planering för Nyckeln till skatten läsåret 2015/2016
Grundskola 3 Svenska
Nyckeln till skatten består av två arbetsböcker, arbetsboken som hör till läseboken och språknycklarna. Vi kommer att arbeta med båda böckerna parallellt tillsammans med annat material i svenska för att nå kunskapskraven.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska arbeta med läsförståelse, stavningsregler, att planera vårat skrivande och att förbättra våra texter. 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta med ett kapitel i veckan och ha gemensamma diskussioner om dessa. Vi kommer att gå igenom varje kapitel i skolan, och  hemma kommer du att få läsa i läseboken och svara på frågor kring varje kapitel. 
Vi kommer att träna stavningsregler, bland annat i arbetsboken Språknycklar och skriva olika sorters texter både för hand och på I-pad.
Varje vecka kommer vi att utföra olika sorters uppgifter i vår arbetsbok. 
Vi ska även läsa igenom våra egna texter, själva och tillsammans med lärare, för att upptäcka vad som kan förbättras i texten.

Vad ska du lära dig?

 • förstå muntliga och skriftliga instruktioner

 • förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det

 • läsa med flyt

 • använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken när du skriver meningar

 • stava vanligt förekommande ord

 • skriva läsligt för hand och på dator

 • skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och slut

 • läsa och förstå enkla faktatexter

 • skriva egna faktatexter

 • återberätta något du varit med om på ett tydligt sätt

 • delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer

Hur ska du visa att du lärt dig?

 • skriva olika sorters texter och försöka utveckla det du skrivit
 • läsa högt för lärare med flyt
 • arbeta i Nyckeln till skatten: Arbetsbok och där i kunna svara på frågor som handlar om veckans kapitel
 • arbeta i Nyckeln till skatten: Språknycklar där du arbetar med grammatik och att skriva olika sorters texter
 • du är delaktig i diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv
Nyckeln till skatten

På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper för årskursen
Läsa olika texter
 • Sv   3
 • Sv   3
Du behöver hjälp av pedagog för att förstå texter. Du kan svara på mycket enkla frågor om vad texten handlar om.
Du läser olika texter och förstår vad de handlar om. Du kan samtala om vad som är huvudbudskapet i texten.
Enkla skrivregler
 • Sv   3
Du behöver ofta påminnas av pedagog att använda stor bokstav, punkt och frågetecken när du skriver meningar och olika texter.
Du använder dig av stor bokstav, punkt och frågetecken när du skriver meningar och olika texter.
Stavning
 • Sv   3
Du behöver ofta hjälp av pedagog med att stava rätt på de ord som du själv ofta använder.
Du stavar rätt på de ord som du själv ofta använder och ord som ofta förekommer i elevnära texter.
Skriva faktaktexter
 • Sv   3
 • Sv   3
Med hjälp av pedagog kan du skriva enkla faktatexter
Du kan själv ta reda på fakta och därefter skriva egna enkla faktatexter
Skriva berättande text
 • Sv   3
Du behöver hjälp av pedagog med att: planera och strukturera din text som du ska skriva.
Du kan använda olika strategier för att strukturera upp din text. Du kan skriva berättelser med inledning, handling och avslutning.
Läsa instruerande text
 • Sv   3
Du behöver hjälp av pedagog med att läsa och att förstå instruktioner
Du kan läsa och följa olika instruktioner
Skriva instruerande text
 • Sv   3
 • Sv   3
Du behöver hjälp av pedagog med att skriva en instruerande text. Du kan skriva med läslig handstil eller på dator.
Du skriver egna instruerande texter så att innehållet blir tydligt för andra. Du kan skriva med läslig handstil och på dator.
Bearbeta text
 • Sv   3
Med hjälp av pedagog kan du bearbeta och förtydliga texten.
Du kan med hjälp av givna frågor ge enkla omdömen om dina egna och andras texter. Med hjälp av respons kan du i efterhand bearbeta och förtydliga texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: