Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa period 2, År 1-3

Skapad 2018-11-28 15:21 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Vi kommer under den andra perioden av läsåret att träna på våra grovmotoriska grundformer såsom springa, hoppa, kasta och klättra. Detta gör vi genom olika boll lekar och bollövningar samt rörelse och takt till musik. Vi kommer att träna på att genomföra olika aktiviteter i utemiljö och natur med fokus friluftsliv. Vi kommer samtala och reflektera kring våra upplevelser av boll lek inomhus samt våra aktiviteter i naturen och av våra utevistelser. Vi kommer arbeta och samtala om allemansrättens grunder och om naturen. Dessa områden kommer vi att arbeta med under veckorna 45 - 6.

Innehåll

Hur visar jag att jag har nått mina mål?

 • Jag tränar på mina grov-motoriska grundformer i kombination med olika lekar, bollsporter och rörelse till musik.
 • Jag visar att jag kan utöva lekar och andra aktiviteter inomhus med tanke på säkerhet och hänsynstagande.
 • Jag deltar i samtal kring upplevelser av lek och aktiviteter i natur- och ute-miljöer.
 • Jag är delaktig och aktiv i samtal och arbete kring allemansrättens grunder.
 • Visa taktkänsla samt rytm till olika lekar samt rörelse till musik. 

 

Aktiviteter

 • Bollträning för att gynna de motoriska grundformerna.
 • Friluftsliv och allemansrätten.
 • Friluftsliv i utemiljö med fokus på allemansrätten och säkerhet. 
 • Olika danser samt lekar med fokus på rörelsen till musik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: