Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Klimat- och vegetation, sårbara platser fokus Amerika

Skapad 2018-11-28 15:24 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
LPP om Klimatzoner och sårbara platser fokus på Amerika(Nord-, Syd-, Mellan)
Grundskola 7 Geografi
Vi ska titta närmare på och lära oss mer om Nordamerika, Mellanamerika och Sydamerika geografiskt under v. 48-51. När det gäller geografin ska vi placera oss i rummet med hjälp av kartkunskap(som ni nu kan riktigt bra) och få en förståelse för hur skiftande dessa världsdelar är. Vi ska framförallt arbeta med klimat- och vegetationszoner, klimatdiagram och sårbara platser.

Innehåll

LPP för Klimat- och vegetation, sårbara platser fokus Amerika. Ht-18. År 7.

Centralt innehåll: Vi ska titta närmare på och lära oss mer om Nordamerika, Mellanamerika och Sydamerika geografiskt under v. 48-51. När det gäller geografin ska vi placera oss i rummet med hjälp av kartkunskap(som ni nu kan riktigt bra) och få en förståelse för hur skiftande dessa världsdelar är. Vi ska framförallt arbeta med klimat- och vegetationszoner, klimatdiagram och sårbara platser. Det vi gör är viktigt för det fortsatta arbetet i geografi men nu tränar vi på analysmodeller och bedömningen ligger på E-nivå.  Du måste alltså få E under detta arbetsområde för att få betyg i geografi.

Syfte:

·        Vi ska lära oss namn och läge på Nordamerikas, Mellanamerikas och Sydamerikas länder, vatten, öar, berg, öknar och städer.

·        Att vi med hjälp av kartan och andra geografiska verktyg(Klimatdiagram) kunna samla in geografisk information.

·        Vi kommer att fördjupa oss i hur olika de 4 klimat- och vegetationszonerna ser ut och varför det är så.

·        Vi ska utveckla kunskaper om sårbara platser som t.ex. regnskogen, hur den utnyttjas och intressekonflikter runt det.

·        Vi kommer att lära oss mer om vilka varor som produceras i den här delen av världen och hur människor som lever här försörjer sig.

 

Arbetsmaterial: Atlas, geografiboken s. 62-69, material ni får av mig, filmer, arbetsuppgifter, lektionsanteckningar m.m.

Arbetssätt: Vi kommer att studera området genom att ha föreläsningar, självstudier med tillhörande uppgifter, rollspel och genom att se på faktafilmer.

Utvärdering: Uppgift om regnskogar som skrivs på lektionstid. Handlar om sårbara platser som t.ex. regnskogen, hur den utnyttjas och intressekonflikter runt det. Orsaker, konsekvenser, lösningar. Ni kommer sedan att bli indelade i olika grupper som i ett rollspel ska föra fram olika gruppers syn på skövlingen av regnskogen i Amazonas och gruppernas förslag på lösningar. Uppspelning av rollspelet gör vi under v. 51. Allt bedöms denna gång på E-nivå.

 

Nyckelbegrepp: Klimat-och vegetationszoner, Polarzon, Tempererad zon(varm- och kalltempererad), Subtropisk zon, Tropisk zon, vegetation, regnskog, skövling, klimatdiagram, orsak- konsekvens- lösning, svedjebränning, savann, öken, permafrost

Planering:

v. 48 Ev. avsluta Berättelsen om Australien.  Uppstart, LPP, Klimat- och vegetationszoner.

v. 49 Klimat- och vegetationszoner forts, klimatdiagram. Sårbara platser – Amazonas regnskog

v. 50 Sårbara platser – Amazonas regnskog

v. 51 Rollspel – Konferens för att rädda Amazonas regnskog på

 

Lycka till!

//Lotta

Kunskapskrav för arbetsområde Klimat och vegetation, sårbara platser fokus Amerika. Geografi.

E

·         Du har grundläggande kunskaper om Nordamerikas, Mellanamerikas och Sydamerikas geografi och hur människa, samhälle och natur påverkar varandra.

 

 

·         Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till, konsekvenser av och lösningar på problemen med skövlingen av regnskogen. Du ska väga in hur detta påverka människa, samhälle och natur.

 

·         Du kan använda geografiska begrepp som hör till arbetsområdet på ett i huvudsak fungerande sätt i sitt rätta sammanhang.

 

·         Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

 

·         Eleven har grundläggande kunskaper om Nord-, Mellan- och Sydamerikas namngeografi.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: