Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering åk 3 ht18 & vt19

Skapad 2018-11-28 15:29 i Björkåsskolan Grundskolor
Vi arbetar med hur programmering fungerar och testar på att programmera själva.
Grundskola F – 3 Teknik
Vad är programmering och hur fungerar det? Vi testar på programmering på olika sätt, t ex genom iPad, film och genom muntliga instruktioner.

Innehåll

Innehåll 

Vi ska arbeta med programmering på olika sätt.

Ämnet teknik i åk 1-3 utgår från syftet av ämnet och det centrala innehållet för åk 1-3. Vi blickar framåt mot kunskapskravet som i åk 6.

Arbetssätt 

Arbetssättet varierar och vi undersöker programmering genom olika material:

 • Programmera en bestämd väg på ett rutpapper mot en skatt.
 • Kolla på film från digitalalektioner.se och följa lektionsförslagen.
 • Arbeta med programmeringsprogram på iPad.

Bedömning 

Det som bedöms är din aktivitet på lektionen och hur du kommer fram till en lösning. Många gånger stöter man på problem när man programmerar, och det som bedöms är att du hittar problemet samt hur du arbetar för att hitta en lösning på det.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Programmering åk 3 ht18 & vt19

På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper för årskursen
Beskriva & använda begrepp
 • Tk
 • Tk  1-3
 • Tk  E 6
Du känner igen och kan med stöd benämna några vanliga begrepp som ofta används inom programmering med stöd från andra.
Du kan själv benämna några vanliga begrepp som ofta används inom programmering.
Hitta och lösa tekniska problem
 • Tk
 • Tk  1-3
Med stöd kan du hitta felaktigheter i programmeringen och lösa dem.
Du kan själv hitta felaktigheter i programmeringen och lösa dem.
Produktion
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du kan med stöd göra programmeringsförsök.
Du kan göra egna programmeringsförsök.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: