Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Illustration - Åk 5 - Vårbyskolan

Skapad 2018-11-28 16:12 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 5 Bild
Illustrationer är något som du ofta ser. I den här uppgiften får du träna på att uttrycka dig genom illustrationer och samtidigt tränar du din läsförståelse.

Innehåll

Konkretiserande mål

 • Du får träna på att framställa berättande bilder genom att teckna, du får även träna på att bygga upp en bild och använda dig av olika teckningstekniker.

Arbetsformer

 • Vi går igenom vad en illustration är och var man kan hitta illustrationer.

 • Du får välja om du vill göra din illustration med blyerts och använda skuggning, färgpennor eller tuschpennor.

 • Läraren läser texten, som är anpassad efter elevernas ålder, högt för klassen. Sedan finns texten på drive så att du kan läsa eller lyssna på texten flera gånger.
 • Sedan ska du måla en teckning som beskriver vad texten handlar om, alltså en illustration till texten.
 • I den här uppgiften tränar du också din hör- och läsförståelse.

Examination (vad och hur)

 • Du bedöms efter att du kan måla en berättande bild som beskriver vad texten handlar om (bildframställning)
 • Du bedöms efter hur du klarar av tekniken som du har valt och att du kan komponera en fungerande bild (teknik och uttryck)
 • Du bedöms efter hur du kan utveckla egna idéer och ta beslut som leder dem framåt i arbetsprocessen (idé och arbetsprocess)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Illustration - Åk 5

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara 1
Mer än godtagbara 2
Bildframställning
Förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Uttryck
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Idébearbetning
Förmåga att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Arbetsprocessen
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Kommentar

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara 1
Mer än godtagbara 2
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: