Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HI-Antiken

Skapad 2018-11-28 16:26 i Rättviksskolan Rättvik
Arbetsområde om antikens Grekland och Romarriket
Grundskola 7 Historia
Antikens Grekland och Romarriket sträcker sig från ca 800 f.Kr. till ca.400 e.Kr. Under denna tid hände det mycket i Europa. Europas första civilisationer uppstod. En stor del av vår kultur är påverkad och inspirerad av händelser som inträffade för mer än 2000 år sedan. Vårt sätt att styra ett land är inspirerat av den demokrati som först uppstod i Grekland. Man kan säga att det sätt som vi ser på världen och det sätt som vi ser på vetenskapen började formas då. Hur kan det vara så att antiken fortfarande lever kvar i vår värld och vårt medvetande?

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Antikens Grekland och Romarriket åk 7, HT -15

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidsperioder
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Du har grundläggande kunskaper om antikens Grekland och Romarriket där du på ett enkelt sätt beskriver och jämför viktiga händelser och personer under de olika tidsperioderna.
Du har grundläggande kunskaper om antikens Grekland och Romarriket där du tydligt beskriver och jämför viktiga händelser och personer under de olika tidsperioderna.
Du har grundläggande kunskaper om antikens Grekland och Romarriket där du på ett tydligt och detaljerat sätt beskriver och jämför viktiga händelser och personer under de olika tidsperioderna.
Samhällsförändringar. levnadsvillkor och handlingar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Du kan föra enkla resonemang kring orsaker och konsekvenser om hur antikens Grekland och Romarriket utvecklades. Du resonerar på ett enkelt sätt hur landet och invånarna påverkades av t.ex. krigen.
Du kan föra utvecklade resonemang kring orsaker och konsekvenser om hur antikens Grekland och Romarriket utvecklades. Du resonerar på ett tydligt sätt hur landet och invånarna påverkades av t.ex. krigen samt hur närliggande landområden påverkades.
Du kan föra välutvecklade resonemang kring orsaker och konsekvenser om hur antikens Grekland och Romarriket utvecklades. Du resonerar på ett tydligt och detaljerat sätt hur landet och invånarna påverkades av t.ex. krigen samt hur närliggande landområden påverkades.
Historiska begrepp
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Du känner till några begrepp som hör till antikens Grekland och Romarriket.
Du känner till de flesta begrepp som hör till antikens Grekland och Romarriket.
Du känner till alla begrepp som hör till antikens Grekland och Romarriket.
Ny aspekt
Förklara människors levnadsvillkor
 • Hi  E 9
Du kan förklara män, kvinnor och barnens levnadsvillkor under Ántiken
Ny aspekt
Källkritik
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Du kan använda historiskt källmaterial och dra en enkel slutsats om trovärdigheten
Du kan använda historiskt källmaterial och dra en utvecklad slutsats om trovärdigheten
Du kan använda historiskt källmaterial och dra en väl utvecklad slutsats om trovärdigheten
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: