Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 7-9, Läsning av den skönlitterära boken Alex Dogboy

Skapad 2018-11-28 19:03 i Stordammens skola Uppsala
Vi läser och bearbetar Monika Zaks bok Tredje kärleken (uppföljaren till Alex Dogboy).
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi kommer att läsa Monica Zaks ungdomsroman Alex Dogboy. Vi börjar med högläsning och sedan kommer eleverna att läsa/lyssna själva. Vi diskuterar och reflekterar kring bokens innehåll, tillsammans och enskilt. Eleverna arbetar med läsförståelsefrågor och skrivuppgifter löpande. Arbetsområdet avslutas med en bokrecension.

Innehåll

Kunskaper som kommer att bedömas

Hur väl du skriftligt sammanfattar texters innehåll.

Din förmåga att skriva olika slag texter.

Hur väl du resonerar kring budskap i olika texter.

Din språkliga säkerhet vad gäller variation (ordval/meningslängd) och skriftliga normer. 

Hur väl du deltar i diskussioner/samtal kring den lästa texten. 

Så här visar du dina kunskaper

Genom diskussioner i klassrummet.

Genom att svara på läsförståelsefrågor i skrivhäftet.

Genom skrivandet av olika skrivuppgifter till boken. 

Undervisning och arbetsformer

Läraren läser först högt för klassen ur Monica Zaks bok Dogboy. Sedan läser eleverna på själva . Vi diskuterar och reflekterar, tillsammans och enskilt, bokens innehåll. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: