Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och Rätt 2018 2

Skapad 2018-11-28 19:53 i Friskolan Asken Grundskolor
Vi kommer mellan vecka 41-47 arbeta med samhällskunskap "lag och rätt". Arbetsområdet kommer att avslutas med ett skriftigt prov fredagen 22 november
Grundskola 7 Samhällskunskap
Lag och rätt eller brott och straff. Hur fungerar det och hur har det sett ut historiskt? Under ett antal veckor kommer vi att jobba med detta arbetsområde och avsluta med ett skriftligt prov vecka 50

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Rogers mål

 • (Se bifogad matris) 
 • Du kan med egna ord beskriva brottskedjan från brott till straff 
 • Du berättar med egna ord om tre personer som finns i en rättsal samt vad de har för uppgifter 
 • Du vet var nya lagar stiftas 
 • Du vet när man är straffmyndig och du känner till vilka typer av brott ungdomar ofta begår
 • Du kan beskriva tre olika typer av straff. 
 • Du känner till vilka olika domstolsnivåer vi har i Sverige. 
 • Du vet vad en norm, regel och lag är.
 • Du kan viktiga begrepp inom arbetsområdet.

För att nå målen

 • Du deltar i föreläsningar och diskussioner
 • Du ser en film som har anknytning till området
 • Du svarar på frågor till lärobok och annat material

Hur jag kommer att bedöma

 • genom ett skriftligt prov
 • din aktivitet på lektionerna enligt ovan
 • dina svar på frågor

Matriser

Sh
Samhällskunskap år 7 lag och rätt

Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Rättigheter och rättskipning
Eleven undersöker hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven beskriver enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven beskriver komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv

Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: