Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt nationellt prov matematik åk 6 - ht-18

Skapad 2018-11-28 20:27 i Långsjöskolan Norrtälje
Poängnivåer på de nationella proven i matematik
Grundskola 6 Matematik
De nationella proven i matematik består av fem olika delprov. Ett muntligt delprov som genomförts i grupp under hösten och de fyra skriftliga delproven som kommer genomföras på våren.

Innehåll

Här sammanfattas elevens resultat av delprov A. Det muntliga provet. Noteringarna kommer när övriga prov är klara att föras över i den totala sammanställningen av provresultaten som gäller för hela provet i åk 6. 

Matriser

Ma
Delprov A

Nivåpoäng E
Nivåpoäng C
Nivåpoäng A
Begrepp
I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Problemlösning och Metod
Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven använder.
Resonemang
Kvaliteten på elevens analyser, slutsatser och reflektioner samt andra former av matematiska resonemang.
Resonemang
I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang.
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer.
Summa
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: