Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djungelns Planeringsmall Modersmål och kulturell identitet

Skapad 2018-11-29 07:42 i Trädgårdens förskola Helsingborg
Förskola
Vi arbetar med modersmål och kulturell identitet i vårt projektarbete. Tillsammans med det i vår undervisning lyfter vi in språk, matematik, naturvetenskap, rörelse och teknik på ett lekfullt sätt. Vi arbetar med ett tydligt värdegrundarbete utifrån vår likabehandlingsplan och barnkonventionen.

Innehåll

Vad är syftet/ målkriteriet?

Uppmärksamma barnens likheter och olikheter.

Vi vill få vårdnadshavarna involverade i vårt projekt. Genom att skicka med en lapp hem med olika ord kopplat till vårt projekt som vi vill få ta del av deras olika modersmål.

Vad finns det för föreställningar och uppfattningar om polisen i våra familjer? Vad har barnen själva för bild och föreställningar om polisen? Och hur arbetar vi vidare med det?

Vi pratar om att polisen hjälper oss medborgare i samhället och är en viktig del för oss som bor här. De har ett stort ansvar och finns till för oss i vår omgivning.

Hur följer vi upp undervisningen idag utifrån tidigare analys?

Vid SKA arbetsgruppen reflektera och analysera vår undervisning en gång i månaden. Vi tittar på de svar i får och arbetar med det i gruppen

Vilka strävansmål har vi i åtanke vid undervisningen?

Att förstå att det finns olika språk och kulturer i vår omgivning som vi delar med oss av och lär oss mer om. Vi uppmuntrar till att prata och visa för varandra vad jag har för språk och sätt att kommunicera med och att vi behöver varandra för att lära oss nya saker och utvecklas.

Vem ansvarar för genomförandet av undervisningen?

Mia tillsammans med Jenny

Vem ansvarar för dokumentationen?

Mia och Jenny

Kopplingar till läroplanen

  • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: