Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekosystem, kust och hav

Skapad 2018-11-29 08:01 i Gruvrisskolan Falun
Arbetet kapitlet Kust och hav i Koll på NO under ht 2013.
Grundskola 6 Biologi
I det här temat lär vi om ekosystem samt hur djur och växter har anpassat sig till ett liv i kust och hav. Vi lär oss också om hur människan har påverkat/påverkar kusten och havet.

Innehåll

Inledning

I ämnet biologi får vi träna oss på att använda våra kunskaper till att granska information, göra undersökningar och uttrycka vad vi tycker inom biologins ramar. Vi lär oss begrepp, modeller och teorier som är typiska för biologiämnet och som kan hjälpa oss att beskriva och förklara hur saker hänger ihop, under denna period som handlar om ekosystem och livet i kust och hav.

 

 

Mål

du ska:

 • veta varför haven är viktiga för jorden
 • kunna förklara hur växter och djur har anpassat sig till ett liv i havet och vid kusten
 • veta vad som gör Östersjön speciellt som hav
 • kunna berätta om några skillnader mellan Östersjön och de stora världshaven
 • kunna ge exempel på hur människan påverkar haven.
 • kunna ge exempel på hur människan kan göra för att haven ska må bra.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: