Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklust genom sagor

Skapad 2018-11-29 08:43 i Lövåsens förskola Bengtsfors
Förskola
Som en del i vår språksatsning på Gomorronsol arbetar vi utifrån boken ”Språklust genom sagor” av Carin Rydja.

Innehåll

Under förskoleåldern är mottagligheten för att lära sig språket stort. Sagoläsning ger barnen möjlighet att få höra språket talas, berättas och läsas.

*sagoläsning gör barnen intresserade av ord och bokstäver och lär sig skilja mellan språkets form och innehåll, vilket främjar en positiv läs- och skrivutveckling.

*sagor, rim och ramsor ökar både ordförråd och språkförståelse och uttrycksförmåga

*genom att barnen ser hur vi läser i böckerna lär de sig läsriktning.

Mål

*ge träning på att lyssna

* stimulera fantasin, när barnet skapar sina enga inre bilder.

*ge språklig stimulans, som ger större ordförråd, förbättrat och mer varierat talspråk, utökat begrepps och språkförståelse.

*skapa mysiga stunder och en gemensam upplevelse som man kan samtala och reflektera över tillsammans om.

Vi delar in gruppen i mindre grupper och barnen får höra sagan inne på Draken.

För att enklare kunna fokusera på specifika ord finns en lista med ord för varje saga

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: