Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt Bröderna Lejonhjärta

Skapad 2018-11-29 09:18 i Snöstorpsskolan Halmstad
Grundskola 5 Svenska
Vi kommer att läsa boken Bröderna Lejonhjärta både genom högläsning och i läsgrupper

Innehåll

Våra mål

Du ska:

- kunna använda dig av olika läsförståelsestrategier som sammanfatta innehållet och reda ut oklarheter.

- kunna visa att du förstå de vi läser genom läsförståelse.

- kunna samtala om boken.

Så här arbetar vi

 

- Högläsning

- Läsning i grupp

- Egen läsning

- Diskussioner

 

 

 

Bedömning

 

Du visar att du når målen genom att:

 

Godtagbara kunskaper

- kan oftast läsa med inlevelse och visar grundläggande förståelse

- kan skriva sammanfattningar på innehållet i boken på ett enkelt sätt.

- kan svara på och skriva några egna frågor på, mellan och bortom raderna om texten.

- kan förklara några ord och begrepp som är svåra i texten som gör att man förstår det mesta av texten.

- kan hålla sig till ämnet största delen av samtalet.

kan ställa någon fråga som hör till ämnet

- kan säga något om vad jag själv tycker 

- kan oftast ställa frågor/vänta på min tur vid rätt tillfälle

 

Mer än godtagbara kunskaper

- kan läsa med inlevelse och visar god förståelse

- kan skriva utvecklade sammanfattningar med tydligt händelseförlopp i kronlogisk ordning med först, sedan och till sist där alla viktiga delar är med.

- kan svara på och skriva flera egna frågor på, mellan och bortom raderna om texten.

- kan förklara de flesta orden och begrepp som är svåra i texten som gör att man förstå texten.

- kan hålla sig till ämnet hela samtalet och är engagerad

kan ställa frågor och följdfrågor

- kan säga vad jag själv tycker och ge tydliga förklaringar till varför du tror/tänker så

- kan ställa frågor/vänta på min tur vid rätt tillfälle och bjuder in andra i samtalet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: