Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden årskurs 5

Skapad 2018-11-29 09:26 i Nätverksgrupper Hedemora Hedemora
Vikingatiden
Grundskola 4 Svenska Religionskunskap Historia

Under de närmaste veckorna kommer vi att arbeta med vikingatiden. Under arbetets gång kommer ni att få kunskap om vikingarnas liv och deras religion genom muntliga genomgångar och diskussioner, läsa texter, se på filmer samt praktiskt arbete. Ni kommer att få lära er om hur det var att leva på vikingatiden. Hur samhället var uppbyggt, hur de bodde, vikingafärder, handel, asatro och runskrift.

Innehåll

Mål för elev

Det här ska du försöka lära dig och bli bättre på under tiden vi arbetar med- Vikingatiden:

 • Ha kunskaper om hur människor levde, vilka stora händelser som skedde och några viktiga personer/gestalter
 • Kunna resonera om varför det skedde vissa förändringar i samhället på denna tiden och vad dessa förändringar inneburit
 • Kunna resonera om varför människor gjorde som de gjorde i samhället på denna tiden och vad dessa handlingar inneburit
 • Kunna resonera om hur en historisk tidsperiod påverkat vår tid idag på olika sätt (vad har vi för spår av vikingatid i dagens samhälle?)
 • Kunna använda historiska ord och begrepp

Innehåll

Vi kommer att arbeta med att försöka förstå den här tidsperioden, vad som hände, hur de levde, varför de gjorde som de gjorde. Vi kommer att jämföra med andra tidsperioder och nutid och försöka se om vi kan hitta spår från vikingatiden i dagens samhälle på olika sätt.

Vi ska försöka att lära oss vad vissa händelser, förändringar inneburit för den fortsatta historien i vårt samhälle.

 

Genomförande

Vi kommer arbeta både med bildspel, föreläsningar och tv-program om Vikingatiden.
Vi kommer öva begreppen genom quizlet

Vi kommer läsa en skönlitterär bok, Drakskeppet av Maj Bylock, som högläsning och i grupper på svenskan

Vi kommer gemensamt arbeta med introduktionen till vikinga tider, betrodda källor, gudarna under asatron och varför vikingatiden slutade.

Barnen kommer i grupper eller par fördjupa sej i olika områden, göra en powerpoint presentation och redovisa för klassen.

Vi kommer göra en bilduppgift kopplat till området

Redovisning

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

 • Skriva power point om vikingatiden
 • Gruppdiskussioner
 • quizlet
 • arbeta med uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: