Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex- och samlevnad åk 9

Skapad 2018-11-29 09:33 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vi människor föds med en sexualitet, men under tonåren brukar sexualiteten förändras och förstärkas samtidigt som kroppen går från barn till vuxen. Det är vanligt att ha frågor om sexualitet och de tankar och känslor som hänger ihop med den. Under det här arbetsområdet kommer du förhoppningsvis att få svar på många av dina frågor och kanske få nya frågor att ta med dig ut i livet.

Innehåll

Moment (/normer/tjej- och killfrågor) 

 

Moment  - två tillfällen/grupp 

 

Moment   (kärlek och förälskelse, HBTQ)

 

Moment (kvinnan och mannens anatomi och menstruationscykeln)

 

Moment (sexuellt överförbara sjukdomar)

 

 

 

 

Moment (befruktning och graviditet)
- RFSU om abort och för kvinnas rätt att bestämma
- Ja till Livet om abort och för fostrets rätt till liv

 

 

 _________________________________________________________________________________________________

 Skriftligt prov: v. 46

_________________________________________________________________________________________________

 

 

Läromedel 

Spektrum Biologi (Tredje upplagan) s. 210-232

Spektrum Biologi Light (Första upplagan) s. 113-124.

Inläst material finns på Inläsningstjänst. 

 

_________________________________________________________________________________________________

 Länkar

Din ungdomsmottagning på nätet.

www.umo.se 

 

Riksförbundet för sexuell upplysning

http://www.rfsu.se/

 

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

http://www.rfsl.se/

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Bedömningsmatris Sex och samlevnad ht 18 åk 9

Lägre nivå
Uppnår ej målen för E-nivå.
--------------------->
--------------------->
Högre nivå
Information
Användande av information för att förklara.
 • Bi  E 9
... ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter
....ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter
...ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter.
Kunskaper
Förmågan att använda modeller för att visa på samband som rör fortplantningsorganens byggnad och funktion (hur de är uppbyggda och fungerar).
 • Bi  E 9
Enkla samband .
Utvecklade samband.
Välutvecklade samband.
Begrepp
Förmågan att använda begrepp
 • Bi  E 9
Du kan använda dig av några begrepp som tillhör området.
Du kan använda dig av lämpliga begrepp som tillhör området.
Du behärskar och visar på god förståelse av begrepp som tillhör området.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: