Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tillsammans genom året

Skapad 2018-11-29 10:50 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Gener genom året. Sommarlovsberättelser, Myter om sankt Martin och sankt Nikolaus, årstider och passande faktatexter, sagor och modern barnlitteratur.
Grundskola F – 3 Modersmål
Genrer genom året. Hjälteberättelser, Hjälporganisationer kopplat till legender om sankt Martin och sankt Nikolaus, årstider och passande faktatexter, sagor och modern barnlitteratur.

Innehåll

Kursinnehåll lågstadiet läsår 2018/19 målen för åk 3 anpassas av läraren för åk 0-2

Syfte och långsiktigt mål

Centralt innehåll

Mål med undervisningen

Undervisning och arbetssätt

Bedömningssituationer

ämnets syfte och de förmågor och kunskaper eleven ska utveckla

Vilket centralt innehåll som tas upp i arbetsmomentet

 

Vad vi gör för att arbeta mot de långsiktiga och konkreta målen

Vilka formativa och summativa bedömningar vi kommer att göra under momentet

Hösttermin

       

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen

eleven berättar så att andra förstår

eleven kan ställa frågor

eleven använder sitt modersmål,

eleven kan återberätta och skriva om ett välbekant ämne

lära känna varandra

lyssna och skriva på berättelser om hjältar

 

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande

att kunna kommunicera på sitt modersmål, samtala i en grupp

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter

eleven kan göra sig förstådd på sitt modersmål

eleven använder sitt modersmål

eleven kan använda det inlärda  vidare i undervisningen

Förberedelser inför helgonen St. Martin och St. Nikolaus

delar med varandra, hjälper varandra

ideella organisationer

 

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas

Lekar och musik

eleven känner till traditionen om St Martin och St Nikolaus

Eleven kan sånger om Martin och Nikolaus

Eleven ser likheter mellan helgonen och ideella organisationer

Vad vet ni om St Martin och St Nikolaus?

Lära känna legenderna

Jämföra

Sjunga

 

Vårtermin

       

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Ord och begrepp för att uttrycka kunskaper

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskaRim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition

Eleven känner till årstider, månader och veckodagar

eleven vet i vilken månad hen fyller år och vilken årstid månaden tillhör

sånger, rim och ramsor

Berättande om olika årstider, födelsedagar

 

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

beskrivande och förklarande texter

Ordföljd, interpunktion och stavningsregler för vanligt förekommande ord

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll

eleven läser med flyt

eleven kan läsa korta meningar

eleven kan läsa enkla ord

eleven kan använda olika strategier för att läsa, förstår och sammanfatta en text samt att kunna förklara och återberätta för andra

eleven kan skriva en faktatext

Faktatexter om Djur, växter väder: läsa, förstår, sammanfatta, berätta det som du har lärt dig för andra

 

formulera sig och kommunicera i tal och skrift

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter

Ord och begrepp för att uttrycka känslor

eleven kan göra sig förstådd

Eleven kan skriva en sammanhängande berättelse med inledning, huvuddel och slut

Eleven använder ord och begrepp som uttrycker känslor i sagan

Känna igen strukturen av en saga

eleven berättar och skriver en egen saga

Berätta sagor som är kända

Lära känna nya sagor

Lära känna strukturen av en saga

Träna ord och begrepp för känslor, samt motsatsord

Skriver en gemensam saga med hjälp av en checklista

Skriva en egen saga med hjälp av checklistan

Hur kan en sagan sluta annars

 
     

der kleine Drache Kokosnuss und die wilden Piraten (eller en annan)

www.drache-kokosnuss.de/drachenwelt.html

jämföra med sagor, ord och begrepp, beskriva en av Kokosnuss vänner

Uppdrag under sommaren, letar skatter

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: