Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Butterfly Circus HT20

Skapad 2018-11-29 11:05 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
In the 1930s, America is suffering from the Great Depression. Many people are jobless and homeless, and everybody is sad and worried about the difficult economic situation. Mr. Mendez is the charismatic master of a small circus, the Butterfly Circus. One day he meets Will....
Grundskola 7 – 9 Engelska
Mr. Mendez is the charismatic master of a small circus, the Butterfly Circus. One day he meets Will.... "Love without limits" - a speech about bullying.

Innehåll

 

THE BUTTERFLY CIRCUS/ LOVE WITHOUT LIMITS

Mål för elev

Efter att ha sett filmen "The Butterfly Circus" https://www.youtube.com/watch?v=p98KAEif3bI&t=1203s

och föreläsningen "Love without Limits" https://www.youtube.com/watch?v=l91cgdFCkJ0 

ska du visa att du kan samtala, diskutera på engelska utifrån givna frågor. Du ska också visa att du kan göra jämförelser med egna kunskaper och erfarenheter.

 

Genomförande

Innan vi ser filmen/föreläsningen går vi igenom användbara ord och uttryck. Därefter går vi igenom diskussionsfrågorna och spekulerar kort om vad filmen/talet kan tänkas handla om. Sedan ser vi filmen och talet tillsammans. Ni får gärna se filmen/talet igen om det kan hjälpa er.

Nedan följer några av de frågor vi kommer jobba med:

Questions to discuss: 

- What was the film about?

- Why do you think this film is called “The Butterfly Circus”?

- How do you think Will felt when he was part of the sideshow in the first circus?

- What did Will think about himself at the end of the film?

- Why do you think Will spat on Mr. Mendez?

- In what way did Will change after he joined the Butterfly Circus?

- The film took place some decades ago. Do you think people would treat Will differently today?

- Have you experienced anything that changed how you look at yourself, for better or for worse? If so, what was it?

- What was Mr. Mendez greatest strength?

- Mr. Mendez said, “I think you’ll manage” to Will when he was floundering. Why did he say that?

- Which part of the film can help you become a better student?

 

 

      Innehåll


Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att:

 

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor 

Matriser

En
Bedömning- The Butterfly Circus

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Du kan diskutera och jämföra...
Exempel: I think it is called The Butterfly Circus because……... I have been to a circus. It was fun. Du visar att du kan diskutera översiktligt på engelska och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Exempel: Maybe it is called the Butterfly Circus because…. I have been to a circus but it was…...because….. Du visar att du kan diskutera utförligt på engelska och gör välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Exempel: The film is called the Butterfly Circus because you can compare a butterfly to…….. I like/ don´t like to go to a circus since…… There are wild animals and I think they…..Once I was…..What about you? What´s your opinion? Du visar att du kan diskutera utförligt och nyanserat på engelska och gör välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: