Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecension - evaluerande text

Skapad 2018-11-29 11:08 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Vi lär oss hur en bokrecension är uppbyggd, tittar på exempel och skriver själva en recension om Daniel Höras "Das Schicksal der Sterne".

Innehåll

Syfte och långsiktigt mål

(Läroplan)

Centralt innehåll

(Kursplan)

Kunskapskrav

(Kursplan)

Undervisningens innehåll

Bedömningssituationer

ämnets syfte och de förmågor och kunskaper eleven ska utveckla

Vilket centralt innehåll som tas upp i arbetsmomentet

kravnivåer E/C/A

Vad vi gör för att arbeta mot de långsiktiga och konkreta målen

Vilka formativa och summativa bedömningar vi kommer att göra under momentet

 

evaluierender Text: BUCHREZENSION

formulera sig och kommunicera i skrift


anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang


urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Strategier för att skriva olika typer av texter (bokrecension) med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.


Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt ord och begrepp.


Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.


Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.


Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, skriva olika texter med begripligt/relativt tydligt/tydligt innehåll och viss/relativt god/god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.


Texterna kännetecknas av enkla/utvecklade/välutvecklade beskrivningar och enkel/utvecklad/välutvecklad berättarstruktur.


Eleven anpassar på ett enkelt/utvecklat/välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak/relativt väl/väl fungerar i de situationer som skrivandet avser.

Vi går igenom hur en bokrecension är uppbyggd.


Vi läser en bokrecension och jämför med vad vi vet hur en recension ska vara uppbyggd.


Vi skriver en egen bokrecension.


Eleven använder materialet “Während des Lesens”, “Literarisches Motiv” samt ord och kunskaper eleven fått genom samtal i undervisningen.


Elever ger varandra feedback.


Läraren ger feedback under skrivprocessen.

Bokrecensionen skrivs i undervisningen och bedöms enligt kriterierna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: