👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri kap 3, Prio åk 9

Skapad 2018-11-29 11:11 i Gemensamt Härryda Härryda
Bråk och procent åk7
Grundskola 7 Matematik
I detta kapitel får du lära dig om likformighet och skala, men även om symmetri och om den berömda Pythagoras sats. Under flera tusen år har människan avbildat djur och människor genom att förminska och måla av dem på väggen i en grotta eller på en målarduk. I modern tid avbildar vi byggnader och landområden i ritningar och på kartor. Under de senaste 200 åren har våra forskare dessutom börjat studera saker som inte är synliga för blotta ögat, tex delar i celler eller i elektronik. Ibland behöver man förstora delarna för att kunna se eller rita av dem. Då behöver man ha kunskap om proportioner, förstoringar och förminskningar.

Innehåll

 

I det här kapitlet kommer du att lära dig om

 • symmetri
 • likformighet och kongruens
 • längdskala
 • areaskala och volymskala
 • likformiga trianglar och topptriangelsatsen
 • Pythagoras sats

Begrepp som du ska lära dig:

 • symmetri
 • spegelsymmetri
 • rotationsordning
 • rotationssymmetri
 • likformighet
 • kongruens
 • längdskala
 • areaskala
 • volymskala
 • topptriangel
 • hypotenusa
 • katet
 • Pytagoras sats

 

Så här kommer vi att arbeta:

 

Vi arbetar med uppgifter i boken för att träna på metoder och begrepp.

Vi har genomgångar av metoder, begrepp och hur man redovisar sina tankegångar med matematikens språk. 

Vi gör gruppövningar för att öva oss på metoder, problemlösning, begrepp, resonemang och kommunikation.

Du kommer ev. få några inlämningsuppgifter här på Unikum och vi kommer ha prov v.8 eller v.9 (meddelas senare).

 

Lektionsplanering

Här hittar du en mer detaljerad lektionsplanering för v.51 - v.9 den fylls på allt eftersom: Lektionsplanering

 

Det är viktigt att du tittar i planeringen och gör de uppgifter i boken som ska göras varje vecka så att du inte kommer efter. Om du är sjuk eller ledig måste du titta i planeringen och arbeta ikapp hemma. 

 

Behöver du mer hjälp med matten kan du få det på läxhjälpen på onsdagar kl 15.20-16.30 i sal 146 . Där finns en mattelärare tillgänglig som kan hjälpa dig.

På min mattesite som du hittar här: Ma-site kan du hitta filmer och extra förklaringar till de olika momenten som vi jobbar med. Här finns även tips på andra bra mattesidor med förklaringar och uppgifter. (Siten är under uppbyggnad och fylls på vart eftersom).

Du kan även öva mer på nomp.se.

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att hantera:

 • symmetri
 • likformighet och kongruens
 • längdskala
 • areaskala och volymskala
 • likformiga trianglar och topptriangelsatsen
 • Pythagoras sats

Uppgifter

 • MA: Prov kap 3 GEOMETRI

 • Matematik: Övningsblad klart till måndag 21/1

 • MA: Beting torsdag v.5 (31/1)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9