Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering religion, åk 7, vecka 48-51

Skapad 2018-11-29 11:11 i Gylle skola Borlänge
Grundskola F
Arbetsområdet Bibeln och judendomen ska utveckla kunskaper om berättelser, legender och myter inom judendomen/tidiga kristendomen och i Bibeln. Texttolkning och jämförelser mellan då- och nutid är viktiga inslag i arbetsområdet liksom analys av etiska och moraliska ställningstaganden i Bibeln och inom judendom/kristendom.

Innehåll

Pedagogisk planering religion:

Bibeln - GT, judendomen, kristendomen

 

Tidsplan

 

 • Vi arbetar med Bibeln, GT och Judendomen, vecka 48-51

     Förmågor att utveckla - mål

 

·         analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa

 

·         reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

 

·         resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

 

Centralt innehåll (ur Lgr 11)

 

·         Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

 

·         Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

 

·         Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna – judendom/kristendom.

 

Arbetssätt, metod och material

 

 • Undervisningen består av muntliga lärargenomgångar och visningar av bland annat filmer och bilder. Diskussionsuppgifter genomförs och redovisas individuellt och i grupp. Växelvis arbetar eleverna självständigt under lärarhandledning med bland annat arbetsblad, häften, samt textläsning och uppgifter i läroböcker. (Huvudbok: Religion och Liv 7)

 

Bedömning och betygsättning (se kunskapskrav på baksidan)

 

 • Deltagande på lektioner.
 • Redovisning av diskussionsuppgifter individuellt och i grupp.
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Examinerande inlämningsuppgift – klar vecka 50 (torsdag).

 

 

 

Uppgifter

 • Examinerande uppgift religion, åk 7, HT 18

 • Examinerande uppgift i religion, åk 7, HT 18

 • Examinerande uppgift i religion, åk 7, HT 18

 • Examinerande uppgift religion, åk 7, HT 18

 • Examinerande uppgift i religion, åk 7, HT18

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: