Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompis

Skapad 2018-11-29 11:20 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Anpassad tom mall baserad på MCLS PP Mall skapad av Silvia Margarita Cordero Padilla
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Eleven ska utveckla följande förmågor: 1. Att prata på modersmålet 2. Att skriva på modersmålet 3. Att utveckla modersmålet 4. Att använda modersmålet i olika situationer 5. Att se skillnader mellan modersmålet och svenska. 6. Att läsa och prata om olika texter 7. Att prata om traditioner i länder där modersmål talas.

Innehåll

 

Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

Du ska utveckla ditt modersmål och förstärka din kultur.

Du ska kunna prata modersmål med olika människor.

Du ska kunna jobba själv eller i gruppen med dina klasskamrater.

Du ska kunna diskutera, skriva, läsa om saker som är intressanta för dig.

Du ska kunna använda olika teknik och kunna lösa problem .

Du ska kunna använda fantasi och kreativitet.

 


Tidsplan: December

 

Introduktion

I detta avsnitt får eleven lära känna Chiyas och Marisas kompis. 

 

 

 

 

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning

Förmåga - Läsa

 

Centralt innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. Vi läser en lätt läst "Kompis" från boken Sawasdee 3. 

Eleven kan läsa och förstå innehållet. 

Eleven kan återberätta texten och kan svara på frågorna.

Läsriktning och skrivtecknens form och ljud i jämförelse med svenska
Vi läser vokaler สระโอ, สระไอ och jämför med vokaler i svenskan
.
Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människorsupplevelser och erfarenheter.
Läser sagan ฺ"Bumbims pannkaka" med hjälp.
Eleven förstår innehållet och kan skapa sin egen saga eller berättelse.
Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp
.
.
     
s

 

Förmåga - Skriva

 

Centralt innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen
Vi tränar på att skriva en lätt saga eller berättelse om en kompis
Eleven kan skriva en lätt saga eller berättelse med enkla ord.

 

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. .

.

 

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. . . .

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

.Förmåga - Språkjämförelse

 

Centralt innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
Vi lär oss var สระโอ, สระไอ ligger i orden,    Eleven vet var vokalerna สระโอ, สระไอ ligger och kan jämföra med svenska regler.
Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
Vi läser och skapar ord  med vokaler สระโอ, สระไอ och jämför med svenska . Eleven har rätt uttal
 
   Förmåga - Tala

 

Centralt innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Muntligt berättande för olika mottagare.
Eleven berättar om sin kompis. Eleven kan berätta så att mottagare förstår innehållet.
Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
..
.
Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 

 

.
.Förmåga - Kultur

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

 

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

.
.
Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang

 

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.p

.
.

 

Övrigt

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: