Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rico, Oskar und die Tieferschatten

Skapad 2018-11-29 11:24 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Anpassad tom mall baserad på MCLS PP Mall skapad av Silvia Margarita Cordero Padilla
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Rico har det svårt i skolan. Han tänker lite långsammare än andra men han är inte dum. Det blir tydligt när han berättar om sina upplevelser. Och han är till och med mycket begåvad när det handlar om empati. Rico träffar Oskar. Oskar är intelligent. Men innan Oskar och Rico hinner bli vänner anmäls Oskar som saknad...

Innehåll

 

Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

Du ska utveckla ditt modersmål och förstärka din kultur.

Du ska kunna prata modersmålet i olika situationer och med olika människor.

Du ska kunna jobba själv och i grupp med dina klasskamrater.

Du ska få möjlighet att välja teman som är intressanta för dig.

Du ska få möjligheten att ibland välja arbetssättet.

Du ska kunna använda olika tekniska medel i ditt arbete.

Du ska kunna jobba med olika problemlösnings uppgifter.

Du ska kunna få en fantasifull och kreativ arbetsmiljö på modersmålslektionerna.

 

 


Tidsplan: ht2018

 

Introduktion

Vi läser romanen, "Rico, Oskar und die Tieferschatten" av Andreas Steinhöfel.

 

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning

Förmåga - Läsa

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
Varje vecka får du en läsläxa; omkring tjugo sidors läsning

läsa och analysera

arbete med ord och begrepp

läsförståelsen

hur du kan förklara och förstå ord och begrepp

Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
undersöka bokens språk

träna på satsmelodi och läsa med flytt

hur du läser med flyt och hur du använder dig av lässtrategier
Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
Hur är livet i Berlin?

Hur är livet när man är "tiefbegabt" eller "hochbegabt"?

Föräldrarnas roll?

 

se nedan

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp
Vi läser en intervju med författaren Andreas Steinhöfel. 
läsförståelsen
     

 

Förmåga - Skriva

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
personbeskrivning

brev

stavning av vanligt förekommande ord

uppbyggnad och struktur av texten, samt innehållet

 

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

leta efter betydelser av ord som förekommer i boken 

använda även digitala ordböcker

hur du kan använda ordböcker och förstå förklaringarna

 

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. analysera ord och begrepp från boken och kunna förklara dem med egna ord hur du kan förklara ord och veta dess betydelse 
Synonymer och motsatsord. hitta synonymer och motsatsord för vissa ord och begrepp som förekommer i boken  

 

Förmåga - Tala

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Muntliga presentationer för olika mottagare.
bokrecension
diskuterar vår inställning till händelseförloppet
hur du kan göra dig förstått på ditt modersmål

hur du kan framföra åsikter och ger förklaringar

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

 

 
 
Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

 

Synonymer och motsatsord.

samtala med varandra om boken och ovan nämnda ämnesområden
hur du använder ordförrådet

 

hur du agera i ett samtalFörmåga - Kultur

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
På lektionerna tittar vi bland annat på personerna och platser i boken och självklart handlingen, jämför med oss och vår vardag
att kunna jämföra och dra slutsatser
Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
Vi pratar om Ricos skola och jämför med svenska förhållanden. 
 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: