Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och mönster åk 6

Skapad 2018-11-29 11:44 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 6 Matematik
Algebra och mönster.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Eleven ska utveckla följande förmågor:

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang, och
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

När du har arbetat med detta avsnitt ska du kunna:

*  Tolka, förenkla och skriva uttryck

*  Lösa enkla ekvationer

*  Använda och beskriva mönster

*  Använda strategier vid problemlösning

 

 Så här ska vi arbeta...

Vi kommer arbeta med olika aktiviteter där du tillsammans med klasskompisar kommer få lösa problem.
Vi kommer ha genomgångar inför varje nytt delmoment.
Du kommer få arbeta med Tänk efter uppgifter och problemlösningsuppgifter i Gleerupsboken.

När man gjort klart grundkursen på kapitlet gör man en diagnos. Diagnosen visar främst grundläggande kunskaper på E-nivå.

När man gjort diagnosen jobbar man antingen med spår 1 i boken som går ut på att man jobbar med uppgifter som fokuserar på att man lär sig det man eventuellt inte lärt sig fram till diagnosen. Spår 2 i boken är en fördjupning där uppgifterna är lite svårare och ger lite mer utmaning för de elever som redan behärskar allt på diagnosen.

Som avslutning på hela kapitlet kommer vi att ha ett skriftligt test där eleverna också har en chans att visa på högre kunskapsnivåer än E-nivå.

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 Hur du redovisar dina lösningar både i matematikböckerna och på diagnosen och provet.
- Hur muntligt aktiv du är på genomgångar och när vi diskuterar i klassen.

Matriser

Ma
Algebra och mönster, åk 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lösa problem med strategier & metoder
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen
Använda matematiska begrepp
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till .
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Matematiska uttrycksformer
u kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Växla uttrycksform & resonera om begreppens relation
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Välja & använda matematiska metoder
Du kan göra enkla uträkningar på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra lösa uppgifterna.
Du kan göra enkla uträkningar på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra lösa uppgifterna.
Du kan göra enkla uträkningar på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra lösa uppgifterna.
Föra och följa matematiska resonemang
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: