Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbeta med franska uttalsregler: da18 vt19

Skapad 2018-11-29 13:04 i Da Vinciskolan Ale
Vi börjar lära oss om franskans uttalsregler och fonetik. Vi inleder med en genomgång av uttal av olika bokstavskombinationer samt diverse andra olikheter jämfört med svenskan.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Uppgiftens utformning

Vi börjar med att ha genomgångar där ni antecknar i era skrivböcker eller på datorn. Ni får sedan en "lathund" (en kortfattad uttalsmanual) där allt ni behöver finns med.

Efter det kommer ni att börja arbeta med den text ni fått från textboken (Chez nous 2). Börja med att läsa och översätta texten, så att ni vet vad den handlar om i stora drag. Det är mycket lättare att läsa med rätt betoningar m.m. om man vet vad texten handlar om. När du är klar med det så ska du börja bearbeta texten med hjälp av lathunden. Ta en del i taget. Börja ex.vis med att ta bort alla stumma bokstäver i slutet av ord och gå sedan över till bokstavskombinationerna. Stryk över i texten och ändra t.ex. au till å, eu till ö osv. När du tycker att du ändrat det du behöver är du klar för att öva på att läsa den.

När vi arbetar med uttal ska du alltså tänka på följande:

• Förbered dig väl och markera det i texten som du tycker att du behöver ha med som hjälp vid uttalsprovet

• Använd ”lathunden”

• Träna genom att läsa både tyst och högt. Läs gärna för någon annan, t.ex. en klasskamrat eller någon hemma

Vi avslutar området med enskild uppläsning av texten under vecka 3 2018.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
Franskt uttal och intonation

Rubrik 1

E
I muntlig framställning av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar Eleven kan göra enstaka enkla förbättringar av sin muntliga framställning
C
I muntlig framställning av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande Eleven kan göra enkla förbättringar av sin muntliga framställning
A
I muntlig framställning av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar av sin muntliga framställning
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: